Magic Cup UB månedens IA-Ungdomsbedrift i Finnmark!

Finnmark · 13 jan 2016

Magic Cup UB månedens IA-Ungdomsbedrift i Finnmark!

Magic Cup UB på salgsmesse

Magic Cup UB fra Kirkenes vgs. tar inkludering, trivsel og nærvær på alvor. 

Alle Ungdomsbedriftene i Finnmark har i løpet av høsten deltatt på IA kurs i regi av NAV Arbeidslivssenter Finnmark. Der har de fått en innføring i hva IA er, og hvordan de kan skape et inkluderende arbeidsliv i sin Ungdomsbedrift.

Ni bedrifter har inngått en avtale med NAV om å bli IA bedrift. Disse bedriftene har så fått muligheten til å konkurrere om å bli månedens IA-Ungdomsbedrift.

Vinnerbedriften Magic Cup UB har utmerket seg med en svært overbevisende mål- og handlingsplan. I tillegg til å beskrive mange gode mål og tiltak i handlingsplanen, har Magic UB også ansvarliggjort flere i bedriften og satt tidsfrist for tiltakene. Noe som gjør handlingsplanen levelig, samt at tiltakene kan etterprøves. Planen er et flott utgangspunkt for det videre IA-arbeidet i bedriften.

Det er NAV Arbeidslivssenter som har plukket ut Magic Cup UB som månedens unge IA-bedrift.

- Vi er veldig fornøyd med elevenes satsing på inkluderende arbeidsliv.  Mange «ordentlige» IA-virksomheter har faktisk mye å lære av Ungdomsbedriftene, sier rådgiverne Anita Strige og Wenche Schanche Østgård ved NAV Arbeidslivssenter.

Neste kåring av månedens IA-Ungdomsbedrift blir 10. februar 2016. Fram til da skal Ungdomsbedriftene gå fra ord til handling, og kunne vise til hva de konkret har gjort for å nå målene de satte seg.