Matsekk – det er en smart idé

Finnmark · 15 juni 2018

Matsekk – det er en smart idé

41 elever fra fire skoler i Øst-Finnmark deltok på årets Innovasjonscamp omegn øst 13. juni i Varangerbotn, hvor Nesseby oppvekstsenter var vertsskole.

Årets Innovasjonscamp omegn øst hadde fokus på klima, miljø og bærekraft, og 8. trinnselevene fra Vestre Jakobselv, Nesseby, Tanabru og Deanu sameskole bidro absolutt med gode idéer. De var denne dagen satt sammen i grupper på tvers av skolene. Dette føltes litt skummelt i starten, men etter hvert fant de tonen og kreativiteten fikk spillerom. Som noen av elevene sa: - det er fint å bli kjent med andre fra andre skoler og steder, jobbe med noen du ikke jobber med til vanlig.

 

Oppdraget

Bakgrunnen for oppdraget er bl.a. i Norge har vi et stort forbruk av vann og energi i tillegg til at vi produserer store mengder avfall. For å gjøre minst mulig skade på natur og miljø er det viktig at vi fokuserer på hvordan vi kan redusere vårt forbruk gjennom å bruke mindre ressurser, resirkulere mer og at større del av produkter blir gjenbrukt.

I Norge blir det også hvert år kastet over 300 000 tonn med mat som kunne vært spist. I snitt kaster hver innbygger i Norge ca. 51 kg mat i året - hvor mange kg blir ikke det i en stor familie! Dette er en stor utfordring både fordi mange både i Norge og ellers i verden ikke får nok mat, og fordi det skaper et miljøproblem.

Problemstillinga ble da som følger:

Tenk at dere er gründere, som vil lansere et nytt produkt eller tjeneste på markedet. Det nye produktet eller tjenesten skal være noe som dere mener bidrar til at vi reduserer vårt forbruk. Det er viktig at dere beskriver godt hvem som er målgruppen for produktet/tjenesten. 

 

Juryen

I juryen satt Knut Store/ordfører Nesseby kommune, Helja Pasma/Varanger Samiske Museum, Mona Halvari/Hermetikken kulturnæringshage og Isabell S. Kiil/Varangerfestivalen.

Juryen var samstemte og gruppa som vant kom opp med en løsning som både var innovativ, har nytteverdi, har et miljøfokus, og den er gjennomførbar.
Juryens begrunnelse: Vinneren har svart på oppgaven på en god og bærekraftig måte – deres produkt «Matsekken» har som mål å redusere menneskers plastforbruk. I tillegg til dette liker juryen godt at «Matsekken» blir lagd av gamle sekker, det viser fokus på gjenbruk. Juryen kan se for seg produktet på markedet i fremtiden.

Andre kreative idéer som elevene kom opp med denne dagen, var bl.a. resirkuleringsverksted hvor en kunne levere inn ting man ikke bruker lengre, biler som går på vind, sol og månelys, tøyposer i stedet for plastposer og byttebutikk for å nevne noen.

IMG_2903

Juryen sammen med vinnergruppa: Matez Kousa og Hussein Idris. Tom Kristian Henriksen tilhørte også gruppa, men var ikke med på bildet.

Matsekk

IMG_2890

«Å nå de unge ser vi på som en fornuftig og langsiktig investering i framtiden» sier Pernille Karella Augedal, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Finnmark. Dette er i tråd med føringene fra Stortinget, som ber regjeringen sørge for at innovasjons- og entreprenørskapskompetanse vektlegges og inkluderes i fornyelsen av fag og læreplanarbeidet. Det fremkommer klart og tydelig at opplæringen bør være mer konkret og virkelighetsnær, ved å legge til rette for et godt samspill mellom skolen og lokalt nærings- og arbeidsliv.

 Trine Hogseth, rådgiver Ungt Entreprenørskap Finnmark, er fornøyd etter årets IC omegn øst. Disse ungdommene er fremtidens arbeidstakere og verdiskapere – de både vet og kan, og de er løsningsorienterte sier hun, og fremtiden ser «grønnere» ut.

Elevbedrift

Etter innovasjonscampen er målet at elevene neste skoleår, i 9. klasse, starte Elevbedrift (EB), der de fortsatt skal jobbe med «grønne» løsninger med fokus på bærekraft, forbruk, gjenbruk og redesign. De kan ta med seg idéene fra Innovasjonscampen rett over i EB, eller de kan komme opp med helt nye bedrifts-idéer.

Elevene skal gjennom Elevbedrift erfare hvordan det er å starte, drive og avvikle en bedrift. De skal jobbe i et virkelig marked, med virkelige penger og med virkelige produkter og/eller tjenester.

Les mer om Innovasjonscamp:
  http://www.ue.no/Laerere-og-forelesere/Grunnskole-8-10-trinn/Innovasjonscamp

Les mer om Elevbedrift (EB):
  http://www.ue.no/Laerere-og-forelesere/Grunnskole-8-10-trinn/Elevbedrift