Nettverkssamling - learning by doing

Finnmark · 28 nov 2016

Nettverkssamling - learning by doing

Entusiaster med nye entreprenørskapsmuskler

20 grunnskolelærere fra Finnmark og Troms var 23.-24. november samlet til nettverkssamling på Scandic Alta. Her ble læring, næring, kreativitet, innovasjon og humor delt.

Ungt Entreprenørskap Finnmark inviterte til nettverkssamling for våre entreprenørskapslærere i grunnskolen som driver, eller som har planlagt gjennomføring av våre programmer. Samlingen besto av både felles -og parallellsesjoner.

Her har lærerne blitt kjent med følgende programmer for grunnskolen: Våre familier, Vårt lokalsamfunn, SMART, SikkSakk Europa, Økonomi og karrierevalg, Jobbskygging, Innovasjonscamp og Elevbedrift. De har kjent på muligheter og begrensninger, snakket sammen om forankring på egen skole og i egne lokale lærerplaner, og ikke minst har dette vært en arena for nettverksbygging – på tvers av skoler, over kommunegrenser, og over fylkesgrenser.

Lærerne har fått utfordringer i grupper med de fra egen skole og på tvers av skoler. I tillegg har vi selvsagt trent de kreative musklene gjennom ulike oppgaver og øvelser. De har bygd spagettitårn, diktet sang, gjennomført «slipp egget» og vært med på en mini-SMART og Innovasjonscamp med påfølgende presentasjon for de andre deltakerne. Konkurranseinstinktet var det ingen ting å utsette på - entreprenørskapsmusklene var i helspenn og lærerne ga jernet de :)

Egget 4

IC 1

Spagettitårn 1

Sang 1

Foredragsholdere:

Marit Ekkernes, Utviklingsveileder øst, satte fokus på dette med «Entreprenørskap gjennom hele skoleløpet». Hun utfordret deltakerne til å reflektere over hvilke muligheter og begrensninger føler vi på, kjenner til – både på egen skole, men også i oss selv. Skal elevene fortsatt være der at de ønsker mykere stoler – «vi sitt jo heile tia», sier elevene, eller skal skolen tenke «ut av boksen», slik at klasserommene også kan være en levende arena for læring i alle fag? Det handler ikke om å fylle en bøtte, men å tenne en ild, sier Marit.

Eskil Hovland, Utdanningsforbundet Finnmark snakket om «Forankring og entreprenørskap i utdanning» - hva sier egentlig planverket og stortingsmeldinger om entreprenørskap, og hvilke muligheter har vi på egen skole, nå og for fremtiden? Hvordan skal vi få til dette med at UEs programmer ikke er i tillegg til, men en metode for og innenfor læringen, utdanninga. Dette ble drøftet i grupper med påfølgende oppsummering felles.

Marit 5

Marit 3

Marit 2

Eskil 2

Eskil 1

 

 

EB på hele trinnet - tverrfaglighet:

Sandfallet ungdomsskole i Alta er med i det nasjonale prosjektet «Grønt og Genialt». Rita Hansen og Britt Søvik, lærere ved skolen, fortalte hvordan de jobber med prosjektet og med elevbedrift på hele trinnet, fra oppstarten av prosjektet i oktober til gjennomføring av EB-messa på Amfi i februar.  På Sandfallet er dette godt forankret i skolens planer, de jobber på tvers av klasser og fag, og alle elevene er med, alle lærerne er med.

Ingrid Opdahl er elev på skolen og hun hadde Elevbedrift (EB) i fjor. Hun fortalte om egne erfaringer og opplevelser, om hvorfor EB er bra, og hva hun erfarte gjennom perioden. Hun fortalte at hun var veldig opptatt av å få jobbe sammen med vennene sin, men erfarte at det ikke var spesielt lurt. EB har gitt henne læring og erfaringer hun ikke vill fått uten å ha drevet Elevbedrift. Hun har fått større tro på seg selv og hun har lært ved å gjøre - gjøre selv.

Sandfallet 1

Sandfallet Ingrid EB

Ungt Entreprenørskap Finnmark ønsker alle lærerne lykke til – vi ses og møtes rundt om i skole-Finnmark. ...og til dere i Troms: Det er lett å svare på oppfordringa, ønsket fra dere – JA, vi inviterer dere gjerne igjen!

Årets nettverkssamling samlet grunnskolelærere fra Båtsfjord, Berlevåg, Vardø, Vadsø, Vestre Jakobselv, Tana Montessori, Bjørnevatn, Karasjok og Alta, i tillegg var Sørreisa og Tromsø representert. Det har vært to flotte kursdager med engasjerte lærere, forteller Trine Hogseth, rådgiver i Ungt Entreprenørskap Finnmark. Gjennom samlinga håper hun at de har inspirert lærerne ved å gi de innføring i ulike programmer for barnetrinn og ungdomstrinn, og at dette kan bidra til å se flere muligheter enn begrensninger på egen skole, i eget klasserom. 

Egget 1

Egget 3

Egget 5

Egget 6

IC 2

Spagettitårn 2

Egget 2

Jul på Scandic

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Gjennom våre programmer får elevene lære ved å gjøre:

UE bygger sine programmer på en læringsstrategi der erfaringslæring og refleksjon er sentralt. Å bidra til å utvikle barn og unges kreativitet og handlingskompetanse er et uttalt mål. Personlig engasjement og egne ressurser er drivkraften hos elevene.

Programmene for 1.-7. trinn vektlegger å utvikle personlige egenskaper og holdninger gjennom kreativitet og utforskertrang. De styrker elevenes identitet og tilhørighet til eget lokalmiljø og bevisstgjør dem på at de kan være med å påvirke sine egne omgivelser.

Programmene på 8.-10. trinn videreutvikler elevenes evne og vilje til å ta initiativ, samt deres samarbeidsevne og sosiale ferdigheter. De får elevene til å reflektere over egne muligheter knyttet til utdanning og karrierevalg. Gjennom programmet Elevbedrift får elevene erfaring med enkel bedriftsetablering og forståelse av verdiskapingsbegrepet.