Samlingskvelder for alle i Tana

Finnmark · 17 juni 2016

Samlingskvelder for alle i Tana

Fire finalister skal ses på scenen

Elever fra sju skoler i Øst-Finnmark deltok på årets Innovasjonscamp omegn øst 9. juni i Tana.

Oppdraget var gitt av Deanu girjerádju/Tana bibliotek, og 8. trinnselevene fra Vestre Jakobselv, Nesseby, Montessori, Seida, Båtsfjord, Kjøllefjord og Deanu sameskole bidro absolutt med gode idéer. De var denne dagen satt sammen i grupper på tvers av skolene. Dette føltes litt skummelt i starten, men etter hvert fant de tonen og kreativiteten fikk spillerom. Som noen av elevene sa: - det er fint å bli kjent med andre fra andre skoler og steder, jobbe med noen du ikke jobber med til vanlig.

Oppdraget

Bakgrunnen for oppdraget er at den nye bibliotekloven tilsier at biblioteket skal være et møtested. Vi ønsker å gå i samarbeid med andre kommunale etater for å gjøre biblioteket til et sted hvor ungdom og eldre kan møtes og være en ressurs for hverandre.

Problemstillinga ble da som følger:
Biblioteket som en kommunal servicebedrift brukes altfor lite.
Hvordan kan vi gjøre biblioteket til et attraktivt møtested for alle aldersgrupper og alle innbyggere i Deanu gielda/Tana kommune?

Juryen

I juryen satt oppdragsgiver Ragnhild Måsø, Hege Johannessen Holm/leder frivillighetssentralen, Ulrikke Ryen Haakonsen/tilflyttertjenesten, Anbjørg Knutsson/tilflyttertjenesten og Marit Ekkernes/utviklingsveileder øst. Juryen var samstemte og gruppa som vant kom opp med en løsning som både var av nytteverdi og gjennomførbar - samlingskvelder på biblioteket. På disse kveldene kan man ha quiz, matkurs, høytlesing, leksehjelp og spillekvelder for å nevne noe. Det unike ved idéen er at den samler alle uansett alder. På denne måten også blir det i tillegg sosialt og man kan treffes på tvers av generasjoner.

IMG_4798

Lokalt arbeids -og næringsliv stiller opp som jury. Her mottar de en liten oppmerksomhet fra UE Finnmark som takk for at de har stilt opp for de unge denne dagen.

Ragnhild Måsø er svært fornøyd etter innovasjonscampen, Jeg kommer til å bruke noen av ideene fra alle grupper, og kan nevne filmkvelder, sofa, saccosekker, m.m. Hun er selv kreativ og ser nytten i det meste, og var aldri i tvil om at hun ville påta seg oppdraget da forespørselen fra UE Finnmark kom. Det er ungdommen vi må satse på sier hun, de har kreativiteten og er uredde.

FullSizeRender

Ragnhild Måsø sammen med vinnerne: Gaute Klogh Henriksen/Seida, Celine Midtgård Lilleeng/Seida, Lise Karlsen/Båtsfjord, Erling Krogh Kleppe/Nesseby og Kaye Nicole Johansen/Nesseby.

Les mer om Innovasjonscamp:
http://www.ue.no/Laerere-og-forelesere/Grunnskole-8-10-trinn/Innovasjonscamp

Se ellers bilder fra Innovasjonscampen i fotoalbumet på Facebook