Skatteetatens ansatte tar nok en gang over undervisningen for 4. og 5. klassinger

Finnmark · 28 okt 2019

Skatteetatens ansatte tar nok en gang over undervisningen for 4. og 5. klassinger

Hanne Bønå og Linn Hege Niska, Skatteetaten avd. Vadsø

Uke 44-45 er det Skatteetatens ansatte i Finnmark, ordførere og personer fra lokalt arbeids –og næringsliv som skal ut i grunnskolen for å være «lærere for en dag».
 20 klasser med til sammen 300 elever skal gjennomføre programmet i løpet av dugnaden.

I uke 44-45 får fjerde- og femteklassinger over hele landet større kunnskap om hvordan lokalsamfunnet fungerer, og lærer om demokrati, yrker, lønn, skatt og velferd. Veiledere fra SMSØ-samarbeidet inntar klasserom i hele landet, og elevene får innblikk i hva det betyr å betale skatt, hva skattepengene går til og hvordan vi fordeler fellesgoder i samfunnet.

En uvanlig dag på jobb
Alle veilederne er i forkant kurset og satt inn i programmet av Ungt Entreprenørskap.

- Programmet er utarbeidet av Ungt Entreprenørskap, og det er første gangen vi skal gjennomføre «Vårt lokalsamfunn». Det blir spennende å treffe elevene, hjelpe de, lære de noe nytt, og få de til å reflektere rundt temaer som et godt lokalsamfunn, demokrati og skatt. Vi gleder oss veldig til fem lærerike dager, ei hel uke ute blant elevene, og vi skal innom Vadsø barneskole, Vestre Jakobselv skole og Tanabru skole, sier Hanne Bønå og Linn Hege Niska, som til vanlig er rådgiver og konsulent hos Skatteetaten i Vadsø.

Forankret i overordnet del av læreplanene
Overordnet del av læreplanene sier at skolen skal legge til rette for tre tverrfaglige temaer, der demokrati og medborgerskap er et av temaene.

- Demokrati og medborgerskap skal gi elevene forståelse av de utfordringene som ligger i å leve sammen i et fellesskap og at alle har samme rett og mulighet til å delta i utformingen av samfunnet. Gjennom «Vårt lokalsamfunn» lærer elevene dette på en praktisk måte. Dette blir enda mer relevant for dem når de får lære dette fra aktører i arbeidslivet, sier rådgiver i Ungt Entreprenørskap Finnmark, Trine Hogseth. I tillegg til skatteetatens folk, stiller også ordfører og andre opp som veiledere disse ukene.

Ungt Entreprenørskap ønsker å være en brobygger mellom skole og arbeidsliv, og jobber sammen med SMSØ og Skatteetaten for at barn og ungdom skal få økt kunnskap om skatt, avgifter og økonomistyring. 

- Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap er verdifullt for oss i Skatteetaten og denne gjennomføringen har blitt en tradisjon. Ved å delta på disse programmene får vi en god mulighet til å bli kjent med fremtidens skatteytere, og til å bidra til økt kunnskap om skattesystemet vårt hos de som skal føre lokalsamfunnet og demokratiet videre, sier Skatteetatens ansatte.

SMSØ (Samarbeid mot svart økonomi) er et samarbeid mellom parter i arbeids- og næringslivet og Skatteetaten. SMSØ består av KS, LO, NHO, YS, Unio og Skatteetaten, og jobber forebyggende og holdningsendrende mot svart økonomi på flere områder som forbrukere, offentlige innkjøpere og barn/ungdom.

Vårt lokalsamfunn er et pedagogisk program der elevene på en enkel måte skal gjøre seg kjent med samfunnet rundt seg, yrker, lønn, skatt, demokrati og velferdsstaten. Les mer HER.  

Har din skole lyst til å delta?
Kontakt rådgiver i UE Finnmark, Trine Hogseth på mobil 974 47721 eller trine.hogseth@ue.no