Ungdomsbedrifter bruker næringslivet som læringsarena!

Finnmark · 13 okt 2017

Ungdomsbedrifter bruker næringslivet som læringsarena!

UE Finnmark ved rådgiver Jenny May Wickstrøm er svært fornøyd med å ha fått Sápmi Næringshage med på laget.

I fjor testet Ungt Entreprenørskap Finnmark ut konseptet med Syretest av ungdomsbedrifter. Personer fra lokalt arbeids- og næringsliv ble invitert til å sitte i et panel og bidra med sin kompetanse. Båtsfjord- og Vadsø vgs. var pilotskoler med stor suksess. I Båtsfjord bidro Linken Næringshage, mens i Vadsø stilte Hermetikken opp.  Næringshagene inviterte elevene til å komme og presentere sine forretningsideer og plan for hvordan de hadde tenkt å realisere disse. Etter elevenes presentasjon var det Næringshagene sin tur å komme med gode råd og innspill til utvikling av elevenes bedrifter. 

I år ønsker Ungt Entreprenørskap Finnmark å utvide tilbudet til enda flere skoler i Finnmark, og i den forbindelse har Sápmi Næringshage, Utviklingsavdelingen i Porsanger, Tivoli North, Kirkenes Næringshage og Varanger Næringssenter sagt seg villig til å bidra med syretesting av ungdomsbedrifter i Finnmark. Sápmi Næringshage har sagt seg villig til å bidra med syretesting av ungdomsbedrifter ved både Tana vgs., Samisk vgs. Karasjok, Lakselv vgs. og Samisk vgs. og reindriftsskole Kautokeino.

Først ute i Finnmark er Tana vgs. og Sápmi Næringshage. Daglig leder i Sápmi Næringshage, Marianne Balto sier at «Indre Finnmark trenger unge gründere og næringsetablerere og det er veldig godt for oss i Sápmi Næringshage å kunne bidra i denne prosessen til ungdommene som ønsker å teste ut sin forretningside i samarbeid med Ungt Entreprenørskap».

IMG_3401

«Vi er svært fornøyde med å ha fått næringshagene og andre bedrifter med på laget vårt, for her sitter det blant annet bedriftsrådgivere med kompetanse på idé- og forretningsutvikling, sier rådgiver i Ungt Entreprenørskap Finnmark Jenny May Wickstrøm fornøyd.