Ungt Entreprenørskap Finnmark arrangerte 19.november Innovasjonscamp ved Tana vgs. Dette i samarbeid med Finnmark Fylkeskommune, som var oppdragsgiver for campen.

Finnmark · 20 nov 2015

Ungt Entreprenørskap Finnmark arrangerte 19.november Innovasjonscamp ved Tana vgs. Dette i samarbeid med Finnmark Fylkeskommune, som var oppdragsgi...

Vinnergruppa bestående av elever fra Seida skole og Nesseby Oppvekstsenter

Elever fra 10.klasse ved Seida- og Tana Montessori skole, Nesseby- og Boftsa oppvekstsenter deltok i går på Innovasjonscamp ved Tana vgs. Rekruttering til landbruksskolen og fremtidig vekst og nye muligheter innen landbruks- og matnæringer stod på agendaen når Finnmark fylkeskommunes næringsavdeling stilte med utfordring/oppdrag til elevene.

Innovasjonscampen startet med at elevene fikk møte en ung og ambisiøs bonde, Markus Heiberg og Anne Guttormsen, rådgiver ved landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark, som begge har vært tidligere elever ved Tana vgs. De valgte ulike retninger etter endt utdanning, men begge kunne fortelle om «uendelige muligheter» innen landbruks- og matnæringen.

Ny 2

Markus Heidberg

Ny 3

Anne Guttormsen

Elevene ble også kjent med Tana vgs. gjennom ansatte ved skolen som holdt flotte foredrag og gav en spennende omvisning på skolen. Her ble elevene blant annet introdusert for noen av «lærebøkene» som elever ved Tana vgs. bruker flittig- nemlig de ulike fjøsene med tilhørende dyr!

Ny 1

Oppdragsgiver, Erle Holm-Varsi ved Finnmark fylkeskommune, er også fornøyd med dagen.

-Jeg er glad for at 10.klassingene, som snart skal velge videregående utdanning fikk se og bli kjent med mulighetene som finnes ved Tana vgs. og innen landbruks- og matnæringen etter å ha tatt utdanning ved skolen. I tillegg fikk elevene jobbe kreativt med å finne opp yrker og jobbmuligheter som ennå ikke finnes, men som absolutt kan være realiserbare i fremtiden, sier Holm-Varsi.

-Entreprenørskap skjer i spennet mellom utdanning og lokalt arbeids- og næringsliv- og vi i Ungt Entreprenørskap Finnmark er strålende fornøyde med at de unge for jobbe med, og trent på å se muligheter og utvikle kompetanse til å gjøre noe med disse, sier daglig leder i Ungt Entreprenørskap Finnmark, Randi Gjevestad Vorren.