Ungt Entreprenørskap Finnmark søker skoler

Finnmark · 11 april 2018

Ungt Entreprenørskap Finnmark søker skoler

Hvordan kan du få flere elever til å sykle til skolen? Dette er spørsmål elever på barnetrinnet fra Finnmark skal gi svar på når Ungt Entreprenørskap og Sykelistens landsforening arrangerer SykkelSMART denne våren, uke 15 i Vadsø og uke 23 i Alta.

Gjennom en prosess skal elevene avdekke behov, utvikle ideer og realisere løsninger vi alle kan ha nytte av. Elevene erfarer at alle kan være med å påvirke til gode løsninger i eget lokalmiljø.

-  Presentasjonene var såpass konkrete at denne måten å jobbe kan være et eksempel til etterfølgelse for å innlemme barns medvirkning i hvordan nærmiljøer bør utformes. Flere skoler bør få prøve dette prosjektet – sa folkehelsekoordinator i Alta, Gjermund Abrahamsen Wik under fjorårets pilotering.

Les pressedekning av fjorårets arrangement her

Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon som jobber med samarbeid mellom skole og næringsliv. Organisasjonen tilbyr et 20-talls pedagogiske programmer fra barneskolen til masternivå. SykkelSMART inspirerer elever til å oppdage, tenke fritt og kreativt.
SykkelSmart er tilpasset 5.-6. trinn og gjennomføres i løpet av tre dager i Vadsø i april og i Alta i juni. Programmet avsluttes med at elevene presenterer sine løsninger i en utstilling. Prosjektet er et samarbeid mellom Ungt Entreprenørskap Finnmark, Sykelistenes Landsforening og Gjensidigestiftelsen.

Være med?
Kontakt UE Finnmark: trine.hogseth@ue.no, mobil 975 47 721