Universitetet i Tromsø – Campus Alta utdanner innovatører

Finnmark · 13 jan 2016

Universitetet i Tromsø – Campus Alta utdanner innovatører

Innovasjonscamp på UiT Campus Alta Davvi Siida Foto: UE Finnmark

Studenter som velger Studentbedrift utvikler kompetanser som Norge trenger og arbeidslivet etterspør.

I kveld starter NRK nysatsingen Gründerne. I første episode får vi møte Karina Løbø Fimland. Sammen med medstudenter fra Høgskolen i Telemark utviklet hun en forretningsidé da hun drev Studentbedrift. I serien får vi se hvordan hun jobber for å sette ideen ut i livet. 

UiT Campus Alta skaper innovatører

I følge den nye studieplanen til Bachelor studiet «Cultural and Creative Entrepreneurship” som tilbys ved avdelingen “Tourism and Northern Studies” UiT,  Campus Alta, kan studenter på lik linje med Karina, få erfaring med å utvikle produkter og tjenester i samarbeid med lokalt næringsliv og andre ressurspersoner. Studentene anvender teori i praksis, de jobber prosessorientert fra idé til produkt, og de må samarbeide om å løse uforutsette problemer.  I læringsprosessen utvikler studentene endringskompetanse.

 

Det nye arbeidslivet

”Remix – det nye arbeidslivet” var tema på NHOs årskonferanse i forrige uke. Statsminister Erna Solberg og foredragsholdere fra inn- og utland er enig om utfordringen: Morgendagen vil på ingen måte være som gårsdagen. Endring er den nye normalen, og for å få til endring trenger vi folk som tenker innovativt – vi trenger innovatører.

Dagens studenter skal snart møte kjente og ukjente utfordringer. De som studerer ved UiT i dag skal bidra til å finne løsninger på utfordringene som eldrebølgen bringer med seg. De skal takle miljøutfordringer i ukjent skala. De skal konkurrere i globale markeder med produkter og løsninger som vi knapt ser konturen av i dag.

UiT Tromsø, Campus Alta utdanner aktive verdiskapere

- Utdanninger må endres og stimulere til kreativitet, sa Andrew McAfee, MIT-professor og en av hovedinnleggsholderne på konferansen. - Undervisning er tilrettelagt for en annen form for yrkesliv, der innovasjon og kreativitet var mindre viktig.

Studentbedrift gir studenter innovative redskaper til å bli aktivt verdiskapende – også i eksisterende bedrifter, offentlige virksomheter og organisasjoner. Innovatører trengs overalt!

Deltakelse i Studentbedrift ved «Cultural and Creative Entrepreneurship” som tilbys ved avdelingen “Tourism and Northern Studies” UiT, Campus Alta, gir studentene studiepoeng og kompetanse for framtiden. Fremtidens innovatører utdannes ved UiT Alta!

 

UiT samarbeider med Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsdekkende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører tilbyr undervisningsprogrammer som fremmer entreprenørskap i høyere utdanning. Les mer her.

Studentbedrift er et pedagogisk program som gir studenter kompetanse og kunnskap om bedriftsetablering gjennom et år med oppstart, drift og avvikling av egen bedrift. Les mer her.

Programmet sendes på NRK 1 i dag kl 20:25, https://tv.nrk.no/serie/forbrukerinspektoerene/MDHP11000216/13-01-2016