Vekt-kontrollert matavfall - en god ide!

Finnmark · 4 nov 2015

Vekt-kontrollert matavfall - en god ide!

Vinnergruppa sammen med alle i juryen.

Med sin løsning på utfordringen om redusert forbruk, satte vinnergruppa fokus på matavfall. I uke 44 gjennomførte hele 9. klassetrinn ved Sandfallet ungdomsskole Miljøuka – ei uke hvor nettopp miljø og redusert forbruk sto på timeplanen. De er med i Ungt Entreprenørskaps nasjonale prosjekt «Grønt og Genialt».

«Grønt og Genialt» er et prosjektsamarbeid mellom Ungt Entreprenørskap og Barne-, likestillings –og Inkluderingsdepartementet og UE Finnmarks lokale samarbeidspart Ishavskraft i Alta. Finnmark er ett av seks fylker som deltar i prosjektet. Departementene har vurdert skolesektoren som den mest effektive og målrettede kanalen for å nå fram til de unge. «Å nå de unge ser vi på som en fornuftig og langsiktig investering i framtiden» sier Randi Gjevestad Vorren, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Finnmark.

Oppdraget på Innovasjonscampen

Miljøuka ble avsluttet med Innovasjonscamp fredag 30. oktober på Sandfallet ungdomsskole. Her skulle elevene jobbe med å finne løsninger på et gitt oppdrag: Tenk at dere er gründere, som vil lansere et nytt produkt eller tjeneste på markedet. Det nye produktet eller tjenesten skal være noe som dere mener bidrar til at vi reduserer vårt forbruk. Det er viktig at dere beskriver godt hvem som er målgruppen for produktet/tjenesten. Engasjementet hos 9.klassingene var stort. De 16 gruppene jobbet godt med alt fra kreative øvelser, idéprosess og til endelig løsning i løpet av denne hektiske skoledagen.

Idéprosess

Tommelen opp

Klare til å møte juryen

Elevene måtte presentere sine løsninger, og de ble fordelt på to ulike juryer. Fra hver av disse to juryene ble det kåret to finalister som dermed gikk til finalen. Dette innbefattet at disse fire gruppen nok en gang skulle presentere sine løsninger, men denne gangen fra scenen foran alle klassekameratene på trinnet. Det ble så kåret en vinner av Innovasjonscampen. Her er finalistene på scenen.

Finalist 1

Finalist 2

Finalist 3

Finalist 4

Vinnergruppa hadde tatt for seg utfordringen rundt alt matavfallet, og idéen deres lyder som følger: itrash er søppelkassa som begrenser ditt forbruk av mat ved at itrash veier matavfallet, og på den måten bidrar den til å redusere matavfallet du kan kaste. Kaster du mer enn du kan, må du betale ekstra for dette. Dette er en oppgave for alle folk i alle aldre, og på denne måten får man tidlig lære å redusere matsøpla si – man må tenke seg godt om i allefall. Vinnergruppa besto av Steffen Nordli, Even Lampe, Silje Mikkelsen, Sara Marsdal og Emma Catrine Lyrek.

Premieutdeling

Vinner

Dette synes juryen var en meget bra løsning som setter forkus og dagsorden på ei stor utfordring vi har i samfunnet i dag, sa juryformann Jørn Iversen, Ishavskraft. En god idé!

Dagens jury besto i tillegg til Iversen av Torstein Johansen/Opplæringskontoret, Tommy Sarrila/Kreativ industri og Roar Lundberg/fersk pensjonist, tidligere inspektør ved Sandfallet skole. UE Finnmark er utrolig takknemlige for at de har satt av tid til å veilede og juryere fremtidens verdiskapere denne dagen.

Fremtidens verdiskapere, altså elevene, har selv sagt bl.a. dette om selve dagen: det var gøy, en morsom skoledag, bra jury, greit å fremføre for jury, fint å jobbe praktisk, gruppene samarbeidet godt, fint å samarbeide med andre, m.m. UE Finnmark vil også trekke frem at noe bak suksessen med gode camper er når også lærerne er delaktige – så tusen takk til lærerne på Sandfallet u-skole!

Etter Innovasjonskampen

Etter Innovasjonscampen skal elevene på nyåret i gang med Elevbedrift (EB), der de fortsatt skal jobbe med «grønne» løsninger på miljøutfordringene, fortsatt med fokus på forbruk, gjenbruk og redesign. De kan ta med seg idéene fra Innovasjonscampen rett over i EB, eller de kan komme opp med helt nye bedrifts-idéer.

Tenk så heldige elevene er, og hvilken læring de tilegner seg når de gjennom å drive Elevbedrift får erfare hvordan det er å starte, drive og avvikle en bedrift, sier Trine Hogseth, rådgiver UE Finnmark. Elevene skal jobbe i et virkelig marked, med virkelige penger og med virkelige produkter/tjenester. UE Finnmark ønsker de lykke til :)

Glad gjeng

Flere bilder fra Innovasjonscampen finner du i eget album på vår FB-side: Ungt Entreprenørskap Finnmark

 

Alle våre programmer er forankret mot mål i kunnskapsløftet.

Les mer om Innovasjonscamp her: http://www.ue.no/Laerere-og-forelesere/Grunnskole-8-10-trinn/Innovasjonscamp

Les mer om Elevbedrift (EB) her: http://www.ue.no/Laerere-og-forelesere/Grunnskole-8-10-trinn/Elevbedrift

Ta også en titt innom «veivisersiden» www.elevbedrift.no

Les mer om oss på www.ue.no