Vil din UB delta på Trade Fair i Riga 9.-11. april 2019?

Finnmark · 17 jan 2019

Vil din UB delta på Trade Fair i Riga 9.-11. april 2019?

Norske ungdomsbedrifter kan delta på ulike messer i Europa (=JA marketplace) våren 2019.
Dette er en flott mulighet til å vise frem bedriften deres i et internasjonalt marked, møte ungdomsbedrifter fra andre land, og ikke minst praktisere både engelsk og tysk.
UE Finnmark vil i år prioritere deltakelse på Trade Fair i Riga.
Merk dere søknadsfristen 1. mars 2019.

Ungt Entreprenørskap fullfinansierer ikke ungdomsbedriftens deltakelse, det er viktig at det kommer frem i budsjettet hvem andre som kan finansiere og hvor stor andel dere søker fra oss.
Fordelingen kan være mellom f.eks ungdomsbedriften selv, skolen, andre sponsorer...)

.

Søknaden må inneholde følgende:

  • Kort beskrivelse av Ungdomsbedriften, og hvorfor dere ønsker å delta (motivasjonstekst)
  • Budsjett med følgende:
                - Reisekostnader
                - Deltakeravgifter
                - Andre utgifter under reise og opphold
  • Beskrivelse av hvordan deres produkt eller tjeneste kan vises frem på en internasjonal messe

Angi egen finansiering, andre tilskudd og hvor mye dere søker om i tilskudd fra UE Finnmark.

.

NB! Normalt bidrar UEF med ca 25-50 % av kostnad for fem elever og en lærer.

UE Finnmark tar forbehold om at det er ledige plasser.
UE Finnmark oppfordrer særlig elever på yrkesfag til å søke.

 

Les mer her:  http://jaeurope.org/education/initiatives/1851-ja-marketplace-2019.html

 

JA Marketplace 2019 - Latvia – FRIST FOR SØKNAD 1. mars 2019

Riga 9.-11. april

Riga 9-11 Apr 2019

International Student Company Festival (ISCF) I Riga er en av de største Trade Fair for Ungdomsbedrifter i Europa.

Her møtes mer enn 80 Ungdomsbedrifter fra hele Europa til utstilling i byens kjøpesenter.
I løpet av festivalen holdes det også egne kurs og seminarer for lærere. 
Deltakeravgiften dekker 2 overnattinger, måltider og transport til og fra messeområdet.

Mer info og priser finner dere her: http://iscflatvia.com/en/registration

 

NB! Påmeldingen går via oss i UE Finnmark.

Ønsker dere å få sjansen til å dra ut i Europa og vise frem ungdomsbedriften og produktene/tjenestene deres 
– søk og vis oss hvorfor akkurat DERE skal få delta!

Søknad sendes til pernille.karella.augedal@ue.no

Ta kontakt med Pernille Karella Augedal, mobil 926 54 779 for ytterligere informasjon