Høgskolen i Hedmark utdanner innovatører

Hedmark · 18 jan 2016

Høgskolen i Hedmark utdanner innovatører

Oppstart med Kick-off for Studentbedrift på Campus Rena

Den 14. januar møtte nærmere 20 studenter fra 6 ulike studieprogrammer for en kick-start med inspirasjon og idéutvikling. Blant annet bidro Marie Bohman Låte, nytilsatt næringssjef i Åmot og  Are Søby Vindfallet fra Hamarfirmaet Making View. Vindfallet inspirerte med å fortelle sin historie om veien fra en idé hos to lokale gründere til internasjonal suksess med prestisjetunge priser og møter med toppene hos blant annet Red Bull og Audi. 

Studenter som velger Studentbedrift utvikler kompetanser som Norge trenger og arbeidslivet etterspør.

NRK starter i disse dager nysatsingen Gründerne. I første episode får vi møte Karina Løbø Fimland. Sammen med medstudenter fra Høgskolen i Telemark utviklet hun en forretningsidé da hun drev Studentbedrift. I serien får vi blant annet se hvordan hun jobber for å sette ideen ut i livet. 

Trailer fra NRK: http://www.nrk.no/livsstil/supergrundernes-beste-start-tips-1.12740696

Høgskolen i Hedmark skaper innovatører

Gjennom arbeidet med Ungt Entreprenørskaps program Studentbedrift får noen Rena-studenter, på lik linje med Karina, erfaring med å utvikle produkter og tjenester i samarbeid med lokalt næringsliv og andre ressurspersoner. Studentene ved Avdeling for økonomi og ledelse anvender teori i praksis, de jobber prosessorientert fra idé til produkt, og de må samarbeide om å løse uforutsette problemer.  I læringsprosessen utvikler studentene endringskompetanse.

Det nye arbeidslivet

”Remix – det nye arbeidslivet” var tema på NHOs årskonferanse i forrige uke. Statsminister Erna Solberg og foredragsholdere fra inn- og utland er enig om utfordringen: Morgendagen vil på ingen måte være som gårsdagen. Endring er den nye normalen, og for å få til endring trenger vi folk som tenker innovativt – vi trenger innovatører.

Dagens studenter skal snart møte kjente og ukjente utfordringer. De som studerer ved Høgskolen i Hedmark i dag skal bidra til å finne løsninger på f.eks. de utfordringene som eldrebølgen bringer med seg. De skal takle miljøutfordringer i ukjent skala. De skal konkurrere i globale markeder med produkter og løsninger som vi knapt ser konturene av i dag.

Høgskolen i Hedmark utdanner aktive verdiskapere

- Utdanninger må endres og stimulere til kreativitet, sa Andrew McAfee, MIT-professor og en av hovedinnleggsholderne på NHO- konferansen. - Undervisning er tilrettelagt for en annen form for yrkesliv, der innovasjon og kreativitet var mindre viktig.

Studentbedrift gir studenter innovative redskaper til å bli aktivt verdiskapende – også i eksisterende bedrifter, offentlige virksomheter og organisasjoner. Innovatører trengs overalt!

Deltakelse i Studentbedrift på Rena gir studentene både studiepoeng og kompetanse for framtiden. Fremtidens innovatører utdannes ved Høgskolen i Hedmark!

 

Høgskolen i Hedmark samarbeider med Ungt Entreprenørskap

Høgskolen i Hedmark vektlegger kunnskap om innovasjon og entreprenørskap i sine ordinære studieprogram. Takket være samarbeid med Ungt Entreprenørskap Hedmark tilbyr vi nå også  Studentbedrift til våre studenter ved Campus Rena.  

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsdekkende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører tilbyr undervisningsprogrammer som fremmer entreprenørskap i høyere utdanning. Les mer her.

Studentbedrift er et pedagogisk program som gir studenter kompetanse og kunnskap om bedriftsetablering gjennom et år med oppstart, drift og avvikling av egen bedrift. Les mer her.