Månedens UB: Affect UB

Hedmark · 31 mars 2016

Månedens UB: Affect UB

Navn: Affect UB 

Antall deltagere: 6 

Skole: Hamar Katedralskole 

Daglig leder: Jenny Andersen 

Nettside: www.affected.no

Hva er deres forretningsidé? 

Affect UB vil integrere flyktningeungdom sammen med Norsk ungdom ved hjelp av aktivitet og dokumentasjon. 

Hva har vært den største utfordringen så langt? 

Å engasjere Norsk ungdom, ettersom holdningene til flyktningene varierer veldig, og ungdom flest har mye å gjøre med faste rutiner i hverdagen. Det kan være skummelt å kaste seg inn i noe helt nytt, spesielt dersom man ikke kjenner noen andre som skal være med. 

Og hva har dere gjort for å løse de utfordringene dere har møtt på? 

Vi har laget samarbeid med forskjellige ungdomsgrupper, som Røde Kors Ungdom og Sparks. Vi har også prøvd å ta med venner av oss og vennene deres, slik at både ungdomsgruppene og de andre ungdommene tar med flere og flere av sine venner. Slik ble det lettere å få folk med på arrangementene. Vi har også vært bestemte på at alle aktivitetene skulle være gratis, slik at hvem som helst kunne være med, og samarbeid med bedrifter, som Hamar Kino og Hamar Hockey har også gjort arrangementene attraktive! 

Hva har dere gjort for å komme dit dere er i dag? 

Vi har jobbet hardt, og ikke minst aldri gitt opp. Motivasjonen har vært på topp hele tiden. Vi besøker ungdomsgjengen vår på Åkershagan, og ser hvordan de smiler og setter pris på at ungdom ønsker å bli kjent med akkurat de. Vi brenner rett og slett for bedriften vår! 

Hva skal dere gjøre videre? 

Akkurat nå driver vi med filmundervisning for mottakselever ved Stange! Det er kjempefint å få kunne bruke mediekunnskapene våre til å lære de noe som er helt nytt for de. 

Videre jobber vi også med å finne en løsning på hvordan Affect UB kan fortsette etter at UB-året er over, vi er i dialog med flere bedrifter som ønsker å hjelpe oss med å få dette til! 

Har dere noen ambisjoner for ungdomsbedriften? 

Akkurat nå er det vel at Affect skal bli til noe mer etter at vi er ferdig i år, at arbeidet med integrering og aktivitetene kan fortsette på en eller annen måte. Vi mener det er utrolig viktig for fremtiden! 

Hva lærer dere av å drive ungdomsbedrift? 

Det viktigste vi har lært må vel ha vært det å balansere en veldedighet til å bli en bedrift, det har vært utfordrende men veldig lærerikt.