Ungt Entreprenørskap Hedmark i gang med nytt Interreg prosjekt!

Hedmark · 30 sep 2015

Ungt Entreprenørskap Hedmark i gang med nytt Interreg prosjekt!

Grenseløs entreprenørskap - entreprenørskap mellom skole og næringsliv på tvers av landegrenser! Et Interreg prosjekt for økt samarbeid mellom Sverige og Norge. INTERREG Sverige-Norge er en del av EUs prosjektsøknader for å bedre samarbeidet mellom Sverige og Norge.

11.400 elever! Det er så mange elever i videregående skole som vi anslår vil drive ca. 2 850 UB- og UF-selskaper i løpet av de neste tre årene i prosjektet Grenseløs entreprenørskap. Prosjektet er et grenseoverskridende samarbeid mellom skole og næringsliv i Akershus, Hedmark, Värmland og Dalarna. Prosjektet skal stimulere til innovative og nytenkende partnerskap for å øke mulighetene for en felles kultur for entreprenørskap i videregående skole og næringslivet i regionene. Gjennom projektperioden skal vi blant annet gjennomføre Advisory Camps (møteplasser mellon UB/UF-bedrifter og næringsliv), næringslivskonferanser, erfaringsutveksling og lærerkurs.

Ung Företagsamhet Dalarna, i samarbeid med Ung Företagsamhet Värmland, Ungt Entreprenørskap Akershus og Hedmark samarbeider i dette prosjektet.

Vi vil jobbe med unge entreprenører og øke kvaliteten på deres UB/UF-bedrift gjennom å forbedre nettverket mellom erfarne næringslivspersoner og elevene. Samtidig er det viktig å øke det grenseregionale samarbeidet, bryte ned barrierer, øke handel over grensen på sikt og styrke kompetansen innen grensehandel og mentorskap, og vil være et fokusområde for prosjektet.

Prosjektet har som mål å øke grensekryssende entreprenørskapsarbeid på flere nivåer; et nasjonalt grenseoverskridende samarbeid mellom regionene, skoler, lærere, elever, UB/UF-bedrifter, mentorer/rådgivere og næringsliv. I tillegg til samarbeid mellom ulike generasjoner.

Prosjektet ligger i virksomhetsområde "Små og mellomstore bedrifter". Ung Företagsamhet Dalarna er prosjektleder og hovedprosjektleder er Annelie Månsson.