IA - kurs for lærere

Hordaland · 23.september 2014

Tid: Tirsdag 23.september kl. 13.00 - 15.30
Sted: NHO Hordalands lokaler, Veiten 3., 6. etg.

Meld deg på her (Frist for påmelding er mandag 22.september)

Kursinnhold:

Hva er IA – Inkluderende Arbeidsliv?

Viktige elementer for et fungerende IA arbeid i ungdomsbedriftene:

- Hvordan jobbe strukturert med arbeidsmiljøet?
- God Kommunikasjon
- Rutiner for oppfølging av fravær

IA-kurset for lærere setter deg i stand til å hjelpe elevene i sitt IA-arbeid samt motivere elevene til å delta på IA-kurset for elever som holdes 16. og 17. oktober i Bergen. På dette kurset vil elevene få kunnskap om hva man bør fokusere på for å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø, samt tips i forhold til konflikthåndtering og oppfølging av fravær.