Lærerkurs i SMARTere Energi 6.-7. trinn for Bergen og omegn

Hordaland · 05.desember 2013

Ungt Entreprenørskap inviterer til kurs for lærere i SMARTere Energi (6. - 7. trinn)

Kursdato:        Torsdag 5. desember 2013, kl. 12.30 – 15.30 Sted:Ungt Entreprenørskap Hordaland c/o NHO Hordaland, Veiten 3. 6. etg. i Bergen

Påmeldingsfrist 29. november.  Link til påmeldingskjema:

Kurset er gratis!

Program for kursdagen

  • Hva er SMARTere Energi?
  • Hvordan arbeide med fornybar energi i skolen v/Asle Moldestad
  • Forberedelse til SMARTcampen
  • SMARTcamp i praksis – trening i kreativitet og løsning av oppdrag

 

SMARTere Energi, målgruppe 6.- 7. trinn

SMARTere Energi er et undervisningsopplegg med fokus på fornybar energi og kreativitet. Programmet blir gjennomført i løpet av en skoledag og blir organisert som en SMARTcamp.

Denne dagen setter vi fokus på fornybar energi og hvordan vi kan tenke kreativt for å finne klimakloke løsninger for fremtida. Dagen begynner med oppvarming i kreativitet og samarbeid før elevene får løse en dagsaktuell problemstilling knyttet til temaet fornybar energi.

SMARTere Energi inspirerer elevene til skaparglede, handling og samarbeid. Gjennom elevene sin kreativitet og lyst til å oppdage nye ting, stimulerer SMART elevene til å bli nysgjerrige, få lyst til å finne ut av ting og øke evnen til problemløsning. Elevene bruker egne erfaringer, kunnskaper og interesser. I forkant av campen oppfordrer vi skolene til å arbeide med temaet fornybar energi.

I Bergen vil vi arrangere SMARTcamper på den enkelte skole. Det blir kåret et vinnerlag fra hver skole som går videre til en bergensfinale. Vinnerlaget fra hver kommune får mulighet til å delta i fylkesfinalen for SMARTere Energi.

Fylkesfinalen er 9. april 2014 på VilVite.

Gjennomføringsperiode for Smartcampene i Bergen er uke 10, 11 og 12