100 ideer på 3 timer

Hordaland · 31 aug 2015

100 ideer på 3 timer

Fredag jobbet 25 elever i faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling på Amalie Skram VGS med ideutvikling gjennom et nytt prosessverktøy. Ingrid Stensnes fra Ungt Entreprenørskap Hordaland ledet prosessen.

 

Brukte over 1000 post-it lapper

Elevene jobbet i grupper og skulle få frem så mange ideer som mulig i forhold til "hvordan kan 15-19 åringer ferdes trygt i sentrum på kveldstid." De fikk ulike oppgaver underveis, først i forhold til å åpne opp for kreativiteten og få så mange ideer på veggen som mulig. Etter hvert fikk de oppgaver som gikk på å sile ut, for til slutt å velge den aller beste ideen og presenterte den for resten av klassen.

Gøyal forberedelse til ungdomsbedrift

Elevene gav uttrykk for at de synes ideutviklingsprosessen var kjempegøy og lærerikt. En av elevene uttrykte at hun ikke ser på seg selv som veldig kreativ, men at hun fikk frem sin kreative side gjennom arbeidet. En annen pekte på at det kreative kom frem fordi en i starten fikk slippe alle grenser og se bort fra det som var realistisk. Det kom frem at noe av det elevene gleder seg mest til i faget, er å drive ungdomsbedrift. De er definitivt i gode hender hos lærer Ann Hilde Hofstad. Hun har et stort engasjement for ungdomsbedrift og er blant lærerne i Hordaland som har lengst erfaring med dette.