Åpner opp for entreprenørskapslinjer på videregående skoler i Hordaland

Hordaland · 23 juni 2015

Det åpnes nå opp for at skoler i Hordaland kan søke fylkesdirektøren om å opprette egne linjer for entreprenørskap og innovasjon. ( Her kan du lese skrivet fra Hordaland fylkeskommune). Nordahl Grieg vgs har allerede grepet muligheten og tilbyr nå en egen grønn innovasjonslinje for skoleåret 2015/2016 på eget initiativ.

I skrivet fra fylkeskommunen kommer fylkesrådmannen med en klar anbefaling.

"I skulen si organisering vil fylkesrådmannen anbefale at ungdomsbedrift er ein del av opplæringa og at det bør vere ein tett kontakt både med næringslivet og høgare utdanning."

Ungt Entreprenørskap Hordaland er svært glad for muligheten som nå åpner seg opp for de videregående skolene. Ungdomsbedrift som metode vil passe godt inn på en entreprenørskaps og innovasjonslinje og vi veileder gjerne skoler som ønsker å opprette et slikt tilbud.

 

"Entreprenørskap er ein del av utdanninga på alle nivå i utdanningssystemet, og i dei seinare åra har detvore auka merksemd knytt til entreprenørskap i utdanninga. Ei topplinje for entreprenørskap ligg på studiespesialiserande programområde, og elevane får studiekompetanse etter vanlege reglar for vitnemål. Å gå på ei entreprenørskaps- og innovasjonslinje betyr at elevane får fleire timar totalt pr. veke. Derfor målinja ha eigen søknadskode, og det bør vere eit tilbod som blir gitt på nokre få skular.

 Det er ulike måtar å organisere ei slik linje på. Nokre skular har topplinje for entreprenørskap innanfor realfag, andre har meir fokus på språk eller mediefag. Mange skular i Hordaland har allereie etablert eit tettsamarbeid med forskarmiljø og med ulike bedrifter, både lokalt og internasjonalt. Desse samarbeidsavtalane må dei utvikle og byggje vidare på, og det er viktig at ei entreprenørskaps- og innovasjonslinje vender seg ut mot fagmiljø og næringslivet. Gjennom ei entreprenørskaps- og innovasjonslinje vil elevane lære seg ein måte å arbeide på, og skape seg eit nettverk som kan vere verdifullt ved seinare studium og yrkesliv."

- Utdrag fra Hordaland fylkeskommunes saksfremlegg