Boliden er ny samarbeidspartner!

Hordaland · 26 mars 2019

INDUSTRI: Boliden sin fabrikk på Eitrheimneset i Odda. FOTO: Boliden

INDUSTRI: Boliden sin fabrikk på Eitrheimneset i Odda. FOTO: Boliden

Vi gratulerer Boliden Odda for at de har tatt valget om å bli ny samarbeidspartner med UE Hordaland!

Industribedriften i Odda er det nyeste tilskuddet i rekken av Ungt Entreprenørskap Hordaland sine samarbeidspartnere. Samarbeidet vil i hovedsak foregå i Hardanger.

– Det er veldig kjekt at vi har fått Boliden inn som samarbeidspartner i Hardanger. Dette blir et løft for brobyggerrollen vi har mellom bedrifter og skole her i Hardanger, sier Ida Maage Elstad fra Ungt Entrepenørskap Hordaland som har fått samarbeidet på plass.

Boliden er en svenskeid industribedrift som produserer sink og aluminiumfluorid med fabrikk på Eitrheimsneset i Odda. 

– Ungt entreprenørskap er framtidsrettet og har mange spennende prosjekter som vi ønsker å være en del av, sier Berit Åkre, HR-rådgiver i Boliden.

Åkre ønsker at samarbeidet med Ungt Entrepenørskap Hordaland skal være med å synliggjøre Boliden inn mot unge og fremtidige arbeidstakere. 

– Vi ser på Ungt Entreprenørskap som en flott arena til å vise hva Boliden Odda er og mangfoldet av tilbudet som fins her. Sammen kan vi skape en interesse for både yrkesfag og yrkesmulighetene i lokalsamfunnet. 

Boliden vil være med å så en spire på et tidlig tidspunkt, som er med ungdommene når de en dag skal ta et veivalg i forhold til utdannelse og karriere.

Ungt Entreprenørskap Hordaland ønsker å takke alle våre støttespillere og samarbeidspartnere.