Gratulerer til Austrheim vgs.

Hordaland · 8 des 2016

Gratulerer til Austrheim vgs.

Vinnerlaget fra Austrheim vgs

Elevene fra Austrheim vgs. gikk helt til topps i konkurransen «Ringer av vann – sjømat for fremtiden». Nå skal de delta i den nasjonale finalen i Stjørdal 16. – 18. januar. 

Norske skoleelever har i høst fått en unik introduksjon til sjømatnæringen. Gjennom konkurransen «Ringer av vann» har flere tusen elever over hele landet sluppet kreativiteten løs og kommet med løsninger på oppdrag knyttet til sjømatnæringen. Dette er den mest omfattende oppmerksomheten sjømatnæringen noen gang har fått i skoleverket. Prosjektet er et samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet, Sett Sjøbein og Ungt Entreprenørskap.

I Hordaland har tre skoler deltatt. Sotra vgs., Austrheim vgs. og Austevoll vgs. stilte med sine beste lag i finalen. Vinnerlaget fra Austrheim hadde løst følgende utfordring – «Lag et produkt som fører til at færre fisk rømmer fra norske oppdrettsanlegg.». Løsningen var en ny type lukket anlegg formet som en donut. Her samlet man opp alle næringssalter til gjenbruk som gjødsel, det fantes en silo for fiskefor og det var mulig å koble på mindre enheter dersom man skulle flytte fisk fra et sted til et annet.

- En gjennomarbeidet løsning som svarer godt på problemstillingen. Det er en fin visuell utforming og gruppen har fått med mange relevante elementer, - uttalte en samlet jury bestående av Geir Olav Melingen, Direktør Akvariet i Bergen, Tor Eirik Homme, Director Feed and Nutrion, Grieg Seafood og Fredrik Hald, Produktviklingssjef, Lerøy.

Dommerne var imponert over elevenes bidrag og fremhevet at alle finalistene hadde aktuelle løsninger og traff godt på trender i tiden.

 

Fakta om Ungt Entreprenørskap (UE):

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Fakta om Sett Sjøbein:

Sett Sjøbein er et nasjonalt samarbeid for å sikre rekruttering og kompetanse til sjømatnæringen, innenfor havbruk, fiskeri og sjømatforedling – og alle ledd i disse næringene. Sett Sjøbein finansieres av NFD og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Kontakt:
Ingrid Stensnes, rådgiver for videregående skole, ingrid.stensnes@ue.no, tlf. 930 36 428
Gurid Helene Espe, Austrheim vgs., Gurid.Helene.Espe@hfk.no , mobil 948 70 050