RINGER AV VANN CAMP – METIS OG BPG

Hordaland · 14 sep 2017

RINGER AV VANN CAMP – METIS OG BPG

Vinnerlaget fra Ringer av vann-campen

Mandag 11. september og tirsdag 12.september har vi vært så heldig å få arrangerer Ringer Av Vann camp for elevene på Mestis videregående skole og Bergen Privat Gymnas. 

Ringer Av Vann gir norske skoleelever en unik introduksjon til sjømatnæringen og problemstillinger knyttet til denne. Elevene får komme med gode ideer som kan bidra til å løse viktige utfordringer og skape nye muligheter for sjømatnæringen.

På mandag startet vi campen på Akvariet i Bergen i supre omgivelser for campens oppgave. Ingrid Stensnes fra Ungt Entreprenørskap og Bjørn Einar Grøsvik fra Havforskerinstituttet holdt gode foredrag for å gi ungdommen den beste bakgrunnsinformasjonen før campens oppgave ble offentliggjort:

«Lag et produkt, en tjeneste eller en holdningskampanje som fører til at det blir mindre plast i havet.»

Plast forurensning i havet er et økende problem i hele verden, og spesielt mikroplast. Mikroplast påvirker atferden og næringskjeden for sjøorganismer. Dyrene klarer ikke fordøye plasten, og i verste utfallene går det på bekostning av dyrelivet. Vi vet heller ikke hvordan dette påvirker menneskekroppen som inntar sjømat. Det vi vet er at vi må jobbe mot plastforurensning, og forhindre at forgiftningen går videre i næringskjeden.

Elevene jobbet godt i de kreative prosessene noe som endte med mange gode, kreative og inspirerende løsninger. Takket være god hjelp fra Norsk Gjenvinning, Bergen kommune og BIR fikk elevene masse dra hjelp og nyttig informasjon gjennom veiledning.

Vinnergruppen kom opp med en holdningskampanjen «Plast dreper». De ønsker å ta problemet med roten, og forhindre at avfallet havner på sjøen og i sjøområdene. Dette skal de gjøre gjennom ved å vise foreldre hvordan forgiftning av sjømat kan føre til negative konsekvenser for barna.

Elevene har storkost seg, og lært utrolig mye om hvordan det er å jobbe med kreative prosesser. Ikke minst har de lært hvordan de skal gjøre en god pitch etter et kanonbra foredrag fra Anne Jacobsen, daglig leder hos NCE Media.

Vinnergruppen går videre til Fylkesfinalen i Hordaland. Her skal de konkurrere mot to andre skoler om å gå videre til den nasjonale finalen i Stavanger januar 2018.

Vi håper elevene tar med seg ideene til Ungdomsbedriftene sine, og ønsker til lykke til med skoleåret.