Sparebanken Vest kan vinne pris for godt arbeid med økonomiopplæring for ungdom i Hordaland

Hordaland · 20 aug 2018

Sparebanken Vest kan vinne pris for godt arbeid med økonomiopplæring for ungdom i Hordaland

Sparebanken Vest ved Mona Vikøyr på Rå ungdomsskole

I løpet av skoleåret 2017/18 har Sparebank Vest vært ute på skoler i Hordaland og lært ungdomsskoleelever om personlig økonomi. Innsatsen for denne økonomirådgivningen har ført til at banken er nominert til Finansstafetten 2018 – En dag i skolen. Denne gjeve prisen deles årlig ut til finansbedriften som har best gjennomføring av Ungt Entreprenørskaps programmer «Økonomi og karrierevalg» og «Sjef i eget liv», og er et samarbeid mellom Finans Norge og Ungt Entreprenørskap.

Viktig brobygger mellom skole og finansnæringen
Over hele landet har lokale banker stått for gjennomføringen av disse programmene, og fungert som veiledere for barn og unge. Bankansatte er på kurs hos Ungt Entreprenørskap før de drar ut i klasserommet. Slik jobber Ungt Entreprenørskap med å være en brobygger mellom skole og næringsliv.

 - Sparebanken Vest har vært en viktig samarbeidspartner for Ungt Entreprenørskap Hordaland siden etableringen av organisasjonen i år 2000. Takket være de engasjerte bankansatte har over 15 000 elever i ungdomsskolene fått opplæring som gir dem et mye bedre utgangspunkt til å ha kontroll over sin personlige økonomi og større bevissthet knyttet til dette. Vi er utrolig takknemlige for det gode samarbeidet og gleder oss over at dette har ført til en nominasjon for gjennomføringen, sier Gry Sæterdal, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Hordaland

SPV Knarvik (002)

Sparebanken Vest i Knarvik

Best i landet
Vinneren av Finansstafetten deles ut på «Skolekonferansen» i regi av Finans Norge onsdag 22. august i Bjørvika konferansesenter i Oslo. Tidspunkt ca. 10.30.

Kontakt:
Gry Sæterdal, daglig leder, Ungt Entreprenørskap Hordaland, mobil 90105212
Helene Edvardsen, markedsrådgiver, Sparebanken Vest, mobil 90072814