En grønnere framtid

Innlandet · 30 nov 2016

Elever fra Dokka videregående skole er Opplands representanter i den nasjonale finalen i Trondheim. Her er vinnergruppa sammen med veileder og jurymedlemmer. Fra venstre Ole Jonny Karlstad, Trevekst Oppland, Terezia Hole, Rådgiver for Miljø i Oppland fylkeskommune, Ola Tore Dokken, Ordfører i Nordre Land kommune, Ingrid Bondlid, faggruppe for utvikling Nordre Land kommune Aud Hove, fylkespolitiker og komitéleder i Næring, miljø og klima, og Tore Bergsveen fra Hunton AS. Foto: Ungt Entreprenørskap Oppland.

Elever fra Dokka videregående skole er Opplands representanter i den nasjonale finalen i Trondheim. Her er vinnergruppa sammen med veileder og jurymedlemmer. Fra venstre Ole Jonny Karlstad, Trevekst Oppland, Terezia Hole, Rådgiver for Miljø i Oppland fylkeskommune, Ola Tore Dokken, Ordfører i Nordre Land kommune, Ingrid Bondlid, faggruppe for utvikling Nordre Land kommune Aud Hove, fylkespolitiker og komitéleder i Næring, miljø og klima, og Tore Bergsveen fra Hunton AS. Foto: Ungt Entreprenørskap Oppland.

Gruppa som skal representere Oppland i den Nasjonale Innovasjonscampen ønsker å tenke utenfor boksen for å finne nye løsninger som kan bidra til en grønn framtid. 

Hele første trinn ved Dokka videregående skole deltok i høst på Innovasjonscampen Energi for framtiden. Kunnskap og innovasjon skal bidra til å løse verdens energi- og klimautfordringer, og gjennom samarbeidet med Enova inviteres dagens ungdommer til komme med kreative forslag som kan føre utviklingen i riktig retning. 

Elevene presenterte flere spennende og innovative løsninger, og viste at de hadde innhentet mye kunnskap om klima og energi. Vinnergruppa presenterte en helhetlig løsning for framtidens nabolag i 2030 med utgangspunkt i Landsbyen Dokka. Konseptet inkluderte bygninger, energikilder, transportløsninger og mat, og gruppa klarte å overbevise juryen om at deres løsning var den beste.

- Det er dagens unge som skal finne framtidsrettede løsninger på noen av samfunnets mest prekære utfordringer. Da må vi involvere dem så tidlig som mulig! Gjennom arbeidet med energiløsninger lærer elevene om dette fagområdet på en praktisk måte. Da blir læringen virkelighetsnær og relevant, sier Inger Elin Nes Hjelle, fungerende daglig leder i Ungt Entreprenørskap Oppland.

Vinnerlaget er interessert i fornybare energiressurser og er motivert for å jobbe kreativt med å finne nye alternativer. Vi gratulerer og ønsker lykke til!