Framtidens kvinnelige ledere

Innlandet · 1 nov 2016

Framtidens kvinnelige ledere

Framtidens kvinnelige leder på KAN 2016, Foto: UE Norge

KAN (Kvinner - Ambisjoner - Nettverk) er en årlig samling for unge kvinner som har, eller har hatt, studentbedrift, og som ønsker å lære mer om ledelse. Programmet gir kvinner bedre selvinnsikt, økt selvtillit og inspirerer til å ta lederstillinger og styreverv. I år deltok Danat Tekie fra Høgskolen i Lillehammer på KAN. Under følger hennes refleksjoner etter samlingen.

KAN var utrolig bra! Programmet besto av to dager fylt med svært varierte foredragsholdere og ulike oppgaver, samt workshops. Kvinnelige ledere fra ulike sektorer bidro, alt fra toppledere i store bedrifter, som Vibeke Hammer Madsen i organisasjonen Virke, til ledere i mindre oppstartsbedrifter som Anne Dubrau fra Epleslang. Det var svært givende å få høre deres erfaringer og råd.

AFF, som er Norges største ledelse- og organisasjonsutviklingsmiljø, sto for det faglige innholdet. Blant annet ble det kjørt individuelle refleksjonsoppgaver, etterfulgt av gruppevis deling av det man kom frem til. Dette fikk oss til å virkelig reflektere og tenke, samt at det ga rom for tilbakemelding fra andre og nye perspektiv som man kanskje ikke er klar over selv. Den siste dagen var det lagt opp til speed-dating med seks ulike damer fra næringslivet, hvor vi fikk fri disposisjon til å stille spørsmål, noe som var en utrolig kul oppgave.

Noe av det beste med å delta, var det å møte likesinnede unge kvinner som ønsker seg opp og fram, og det å kunne knytte nye nettverk med alle som var tilstede. Videre var det svært givende å få treffe de ulike lederne og høre deres erfaringer fra arbeidslivet. Et annet moment som jeg likte utrolig godt, var da vi ble satt i grupper for å utføre et scenario vi ble gitt der og da, som ledere. Det å kunne se at det faktisk er veldig mange ulike måter å utøve ledelse på, og det å få tilbakemelding på hvordan man fremsto som leder i den situasjonen, det var svært lærerikt. Jeg vil si at jeg lærte å kjenne meg selv, og meg som leder, enda bedre.

Å delta på KAN-programmet har gjort meg enda mer gira på framtiden og det å bli leder. Det har gitt meg grunnleggende forståelse for elementer som er viktig å inneha som leder. Min deltakelse på KAN har gitt meg verdifull læring, nettverk og motivasjon. Nå er jeg mer bevisst og sikker på hva jeg vil i framtiden når det gjelder karriere. 

Danat Tekie

KAN2016_UEN_1

KAN ble en positiv opplevelse for Danat Tekie fra Høgskolen i Lillehammer. Foto: UE Norge

KAN2016_UEN_2

Alle deltakerne på årets KAN-samling. Foto: UE Norge