Kunngjøring av Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Oppland 2017

Innlandet · 9 feb 2017

Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Oppland 2017 avholdes på Lillehammer onsdag 19. april.

Kunngjøring - Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Oppland 2017

Endelig dagsorden med sakspapirer blir sendt ut 2 uker før møtet

Møtedato:   Onsdag 19. april
Møtetid:    11.00–12.00
Møtested:    Oppland fylkeskommune, Kirkegata 76, Lillehammer

        

Foreløpig dagsorden og informasjon om påmelding finner du her:  http://www.ue.no/no/Oppland/Kalender/AArsmote-i-Ungt-Entreprenorskap-Oppland-2017