Ny samarbeidsavtale med Nord-Aurdal kommune

Innlandet · 8 jan 2018

Ny samarbeidsavtale med Nord-Aurdal kommune

Nord-Aurdal kommune og Ungt Entreprenørskap Oppland har signert en samarbeidsavtale som skal forsterke satsingen på entreprenørskap i skolen gjennom bruk av UEs programmer.

Nord-Aurdal kommune har i flere år jobbet godt med elevbedrifter i ungdomsskolen. Med den nye avtalen er samarbeidet med Ungt Entreprenørskap Oppland formalisert, og den sikrer dermed kontinuitet og tettere oppfølging av entreprenørskapsaktivitetene i skolen.

Lærerne ved Nord-Aurdal ungdomsskole er allerede i full gang med å planlegge årets elevbedriftsperiode. Ungt Entreprenørskap Oppland skal bl.a. bidra med å informere elever og foreldre, arrangere innovasjonscamp som oppstart på perioden og bistå med veiledning og registreringshjelp.

Programmene som omfattes av avtalen er Vårt lokalsamfunn på barnetrinnet, samt Økonomi og karrierevalg og Elevbedrift  på ungdomstrinnet.