Ny samarbeidsavtale med Sør-Aurdal kommune

Innlandet · 15 nov 2016

Ny samarbeidsavtale med Sør-Aurdal kommune

Som første kommune i Valdres har Sør-Aurdal signert en avtale om samarbeid med Ungt Entreprenørskap Oppland. Avtalen skal forsterke satsingen på entreprenørskap i skolen gjennom bruk av UEs programmer.

Ungt Entreprenørskap Oppland har de siste to årene hatt en deltidsstilling lokalisert i Valdres. Målet med dette har vært å få en tettere oppfølging av skolene og en bedre forankring av entreprenørskapsarbeidet i skolen. Ungt Entreprenørskap ønsker at denne forankringen skal konkretiseres i en samarbeidsavtale med hver enkelt kommune. Nå er Sør-Aurdal første kommune ut, og UEs representant i Valdres, Inger Toril Holte Breien, håper at de andre kommunene vil følge etter. – Denne avtalen vil sikre kontinuitet og tettere oppfølging av entreprenørskapsaktivitetene ute i skolen. Vi er glade for at Sør-Aurdal går i front i dette arbeidet, og vi ønsker de andre velkommen etter, sier Holte Breien.

Programmene som omfattes av avtalen er Vårt lokalsamfunn på barnetrinnet, samt Økonomi og karrierevalg og Elevbedrift på ungdomstrinnet.

Ungt Entreprenørskap samarbeider med en rekke andre aktører rundt implementeringen av programmene. På Vårt lokalsamfunn vil kommunen selv ha en sentral rolle. Økonomi og karrierevalg gjennomføres av Sparebank1 Hallingdal Valdres. Gjennom å drive elevbedrifter kan elevene knytte kontakter med lokalt næringsliv, f.eks. ved å skaffe seg mentorer.

For mer informasjon, ta kontakt med Inger Toril Holte Breien.