Ny tilskuddsordning for ungdomsbedrifter

Innlandet · 17 jan 2019

Ny tilskuddsordning for ungdomsbedrifter

Nå kan ungdomsbedrifter i de videregående skolene i Oppland få støtte til å gjennomføre aktiviteter som er inkluderende og åpne for alle elever ved skolen.

- Målet med tilskuddsordningen er å skape sosiale aktiviteter og møteplasser på skolen som styrker miljøet, samholdet og fellesskapsfølelsen, sier ungdomskoordinator i Oppland fylkeskommune, Sigrun Tomt Ulset.

- Det er mulig å søke om støtte på inntil 10 000 kroner, og ungdomsbedriftene kan være kreative når det gjelder aktiviteter, sier Inger Elin Nes Hjelle, rådgiver i Ungt Entreprenørskap Oppland

Tilskuddsordningen er et samarbeid mellom Oppland fylkeskommune og Ungt Entreprenørskap Oppland.

Løpende søknadsfrist

Tilskuddsordningen er for ungdomsbedrifter på de videregående skolene i Oppland i 2019 som er registrert og godkjent som ungdomsbedrift.

Søknadsfristen er løpende, det vil si at søknader kan sendes inn hele året. Man kan søke om støtte på inntil 10 000 kroner, og totalt har Oppland fylkeskommune 100 000 kroner til fordeling i 2019. 

Hva kan støttes?

  • Aktiviteter og arrangement som er inkluderende og åpne for alle elever og lærlinger på skolen.
  • Aktiviteten skal gi muligheter for å treffe andre og være en sosial møteplass.
  • Aktiviteten/arrangementet skal ha gratis inngang og det skal samarbeides med  elevtjenesten på skolen.
  • Eksempler på aktiviteter/arrangement: Kurs, aktivitetskvelder, konserter med sosialt opplegg, idretts- og kulturaktiviteter, sosiale møteplasser, kafé, internasjonal kveld eller lignende.
    Det er stor fleksibilitet rundt hva aktiviteten kan være, så tenk kreativt!

Gå til søknadsskjema og mer informasjon om tilskuddsordningen

Bakgrunn

Oppland fylkeskommune vedtok ny ungdomsstrategi høsten 2017, hvor fire satsingsområder ble utpekt:

  • Deltagelse, trivsel og psykisk helse
  • Kultur og fritidstilbud
  • Entreprenørskap
  • Trygg og tilgjengelig transport

Som en del av tiltakene rundt ungdomsstrategien får nå ungdomsbedrifter muligheten til å søke støtte for å gjennomføre aktiviteter som er inkluderende og åpne for alle elever og lærlinger.