Samarbeidsavtale med Lillehammer kommune

Innlandet · 9 mars 2016

Skolesjef Håvard Ulfsnes, ordfører Espen Johnsen og daglig leder i UE Oppland, Karin Rønning. Foto: UE Oppland

Lillehammer kommune og Ungt Entreprenørskap Oppland har skrevet under en samarbeidsavtale som gir Lillehammer-skolen tilgang til Ungt Entreprenørskaps programmer. 

Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap vil bli faset inn gradvis fremover, og Lillehammers skolesjef, Håvard Ulfsnes, legger vekt på at dette skal skje i nært samarbeid med den enkelte rektor på den enkelte skole. Avtalen med Ungt Entreprenørskap Oppland vil bygge opp under og styrke entreprenørskapsarbeidet som skolene allerede gjør.

Leder i Ungt Entreprenørskap Oppland, Karin Rønning, er svært glad for at avtalen nå er på plass. Hun peker på at dagens elever kommer til møte mange kjente, og ikke minst mange ukjente utfordringer i fremtiden. Innovatører trengs overalt for å takle disse utfordringene! Entreprenørskap i skolen styrker elevenes kreativitet, samarbeidsevne og vilje til å ta initiativ. Dette vil være viktig for fremtidens arbeidsskapere og arbeidstakere i Lillehammer-regionen. Rønning og hennes team gleder seg til å gå i gang med det konkrete arbeidet i samarbeid med skolene i kommunen.

Ordfører i Lillehammer kommune, Espen Johnsen, legger vekt på at kommunen er inne i en periode med sterk satsing på næringsutvikling, med blant annet etableringen av Lillehammer-regionen Vekst. Avtalen med Ungt Entreprenørskap et viktig element i denne satsingen. Svært mange av arbeidsplassene som Lillehammer-regionen skal leve av i fremtiden, er ikke skapt enda. Å gjøre dagens elever i større grad i stand til å bli morgendagens gründere og innovatører, vil styrke Lillehammer-regionen i årene fremover.