Switch HiL - ny møteplass for entreprenørskap

Innlandet · 1 mars 2016

Switch HiL - ny møteplass for entreprenørskap

Switch - ny møteplass for entreprenørskap på HiL. Foto: Lars Teppan Johansen

Med åpningen av Switch har Høgskolen i Lillehammer fått sin koblingsboks mellom studenter og næringsliv med felles interesse for innovasjon og entreprenørskap. Både nye studentbedrifter og tidligere studenter som har gått fra studentbedrift til å bli gründere i regionen, demonstrerte at det finnes et stort potensiale i studentene på HiL. Godordene var mange og entusiasmen stor fra rektor, studenter og ansatte på høgskolen. Samtidig sto de eksterne samarbeidspartnerne i kø for å formidle at de ønsket å bidra til å skape en dynamisk møteplass mellom næringsliv og høgskole. 

Switch er HiLs nyopprettede fysiske møteplass mellom entreprenører, skole og næringslivet, et sted hvor ideer mellom kreative folk utveksles/byttes og kontakter knyttes. Navnet Switch ble valgt etter en navnekonkurranse blant alle studentene på høgskolen, og kan ha flere betydninger som bryter eller bytte. Etableringen av Switch er en del av prosjektet «Studentbedrift i fokus» der målsettingen er å øke gründerkulturen på HiL. Stedet skal være en «koblingsboks» mellom personer og aktører som er interessert i entreprenørskap - reelle bedrifter eller studentbedrifter.

Switch gir muligheten til kortere foredrag, caseløsning og kreative workshops. Det vil også gi gründere ved HiL et oppholdssted der de kan utvikle sine ideer i samspill med eksterne aktører. Studentorganisasjonen Start HiL vil stå for den daglige driften, og vil jobbe for at Switch skal være et ønsket sted å oppholde seg for alle med interesse rundt gründerskap!

HiL_Switch_feb2016_IENH_6

Rektor Kathrine Skretting stod for den offisielle åpningen. Foto: UE Oppland

HiL_Switch_feb2016_IENH_9

Daglig leder i UE Oppland, Karin Rønning, oppfordret til aktiv bruk av møteplassen og økt satsing på studentbedrifter ved HiL. Foto: UE Oppland

HiL_Switch_feb2016_IENH_11

Andreas Sjøvoll og Ingjerd Thon Hagaseth gleder seg til å bruke den nye møteplassen. Foto: UE Oppland

HiL_Switch_2016_LarsTeppanJohansen_2

Dette stedet skal fylles med entreprenørskapsånd, kreativitet og skaperglede! Foto: Lars Teppan Johansen