UE Innlandet etableres fra 1.1.2020

Innlandet · 26 aug 2019

UE Innlandet etableres fra 1.1.2020

Årsmøtene i UE Oppland og UE Hedmark vedtok våren 2019 en plan for sammenslåing av de to foreningene til UE Innlandet.

Vedtakene i de to fylkesorganisasjonene kom som følge av strategiprosessen i UE Norge som konkluderte med at UEs fylkesorganisasjoner skal følge myndighetenes inndeling av fylkene. Stortinget vedtok i 2017 at Oppland og Hedmark fylkeskommuner slås sammen til Innlandet fylkeskommune fra 1.1.2020.

Styrene i UE Oppland og UE Hedmark utarbeidet i fellesskap en plan for sammenslåingen, og denne planen ble vedtatt på årsmøtene i UE Oppland 9.4.2019 og UE Hedmark 30.4.2019. Årsmøtene utnevnte også tre representanter hver til et interimsstyre for UE Innlandet. Interimsstyret hadde sitt første møte 3. juni. Hans Rindal ble valgt som leder. Øvrige medlemmer er Hilde Tveiten Døvre, Dag Arne Henriksen, Tove Gulbrandsen, Sten Celius og Paal Morken Andersen, med Lillian Findalen og Helmik Slora Kristiansen som varamedlemmer.

Stillingen som prosjektleder for sammenslåingen, samt daglig leder for UE Innlandet fra 1.1.2020, ble utlyst internt i begge fylkesorganisasjonene i juni. Som resultat av denne prosessen ble Karin Rønning tilsatt i stillingen fra 20.8.2019. Rønning vil dermed være prosjektleder og forberede sammenslåingen høsten 2019, og gå inn i stillingen som daglig leder for UE Innlandet fra 1.1.2020.

Karin des 2018