Unge innovatører viser seg fram

Innlandet · 9 mars 2016

Unge innovatører viser seg fram

Ungdomsbedrift – hva er det? Dette kan du få førstehånds kjennskap til når ungdomsbedrifter fra hele fylket inntar Kulturhuset Banken på Lillehammer tirsdag 15. mars. Her vil de vise fram bedriftene sine, selge produkter, samt konkurrere om gjeve NM-billetter. Det er duket for Fylkesmessa for ungdomsbedrifter 2016! 

I disse dager legger elevene siste hånd på verket før de skal vise fram ungdomsbedriftene sine for dommere og publikum. Det kommer til å syde av liv når 23 ungdomsbedrifter og 120 unge gründere inntar Kulturhuset Banken 15. mars. Arrangementet er åpent for publikum og presse. For program og mer informasjon: Fylkesmessa 2016

– Dette engasjerer elevene. Mange bruker kvelder og helger til å jobbe med ungdomsbedriftene sine. Med Fylkesmesse for ungdomsbedrifter skaper vi en arena der elevene får vise frem resultatet av alt arbeidet sitt for fagpersoner fra arbeids- og næringsliv. Konkurranseelementet trigger elevene til å gi det lille ekstra, sier Karin Rønning, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Oppland. 

Ungdomsbedriftene konkurrerer i 14 ulike kategorier. Juryer bestående av kompetente folk fra lokalt arbeids- og næringsliv skal kåre vinnere, og det skal plukkes ut ungdomsbedrifter som skal representere Oppland på NM for ungdomsbedrifter på Lillestrøm i slutten av april.

Ønsker flere ungdomsbedrifter

Ca 320 elever i videregående skoler i Oppland driver Ungdomsbedrift dette skoleåret. Læreren er elevenes veileder, og mentor fra arbeids- og næringsliv bidrar med erfaringer og tips. I tillegg får elevene tilbud om å delta i ulike kurs i regi av Ungt Entreprenørskap med temaer som forretningsplan, regnskap og inkluderende arbeidsliv. Elevene kommer selv opp med forretningsideene og driver bedriftene gjennom et skoleår. Les mer om Ungdomsbedrift HER

Det er fortsatt mange elever i Oppland som ikke får muligheten til å drive ungdomsbedrift, og Karin Rønning etterlyser et større engasjement hos skoleeier og skoleledelse:

– Ungdomsbedrift virker! Elevene får en læringssituasjon som de opplever som relevant og virkelighetsnær. Innovatører trengs overalt i det norske samfunnet, og Oppland trenger unge mennesker som ser muligheter! Vi jobber hardt for å få med flere skoler og øke antall elever på de skolene som tilbyr Ungdomsbedrift, men vi trenger å ha skoleeier og skoleledelse med på laget, sier Rønning. Hun håper fylkesmessa vil inspirere både lærere og skoleledelse til økt satsing på Ungdomsbedrift. 

 

Samarbeid mellom skole og næringsliv

Arne Hyttnes er styreleder i Ungt Entreprenørskap Oppland og har selv hatt et langt yrkesliv i finansnæringen. Han er opptatt av å knytte tettere bånd mellom skole og næringsliv.

– Dagens elever er morgendagens arbeidstakere og arbeidsskapere. Gjennom økt satsing på Ungdomsbedrift kan vi bidra til at de unge ser muligheter og utvikler holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å gjøre noe med de, sier Hyttnes. Videre legger han vekt på at næringslivet også må være aktive inn i arbeidet med Ungdomsbedrift.

- Gjennom et tett samarbeid med lokalt næringsliv vil skolene i større grad gi elevene den kompetansen de trenger for å være aktive bidragsytere i et samfunn som er i konstant endring, sier Hyttnes.

Kontakt: 

Karin Rønning, daglig leder i UE Oppland, mobil 480 06 578 

Bilder fra Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter blir lastet opp på Flickr HER. Bildene kan brukes fritt mot kreditering av fotograf.

Resultater finnes umiddelbart etter premieutdelingen på våre nettsider: Her