Ungt samfunnsengasjement i Søndre Land

Innlandet · 18 des 2015

Ungt samfunnsengasjement i Søndre Land

Vårt lokalsamfunn på Fryal skole, høsten 2015: Foto: Søndre Land kommune

I høst har Søndre Land kommune for første gang gjennomført programmet Vårt lokalsamfunn. 4. trinn ved Fryal skole og Odnes skole har lært om hvordan et lokalsamfunn fungerer, samt at de har møtt ordfører og rådmann og gitt sine innspill om hva som er viktig for utviklingen av et tettsted.

Leder i Opptur Søndre Land, Gunnhild Hagberg-Karlsen, og samfunnsplanlegger Line Bøe har stått i spissen for gjennomføringene av Vårt lokalsamfunn, men både ordfører og rådmann har deltatt på deler av opplegget ved begge skolene. 

Som en del av programmet blir elevene utfordret på å utarbeide planer for sitt eget lokalsamfunn, noe som ble utført med en glødende entusiasme! Det er ingen tvil om at elevene har mange meninger om hva de trenger for at et lokalsamfunn skal være godt å bo i. Ordføreren lyttet med stor oppmerksomhet og skapte dessuten ekstra god stemning i klasserommet da han lot elevene prøve ordførerkjedet.

På Fryal skole ble elevene blant annet spurt om hva man skal gjøre med den tomme tomta som ligger midt i Hov. Forslagene var mange og gode, bl.a. lekepark, matkrok, ballbinge, småkino, vennebenk og klatrestativ.  

Vårt lokalsamfunn gjennomføres som en del av samarbeidet mellom Søndre Land kommune og Ungt Entreprenørskap Oppland. 15 av 26 kommuner i Oppland har inngått en slik samarbeidsavtale, som også inkluderer gjennomføring av flere program, som Økonomi og karrierevalg og Elevbedrift. Les mer om kommunemodellen her.

VL_Fryal_SøndreLand_2015_1

Gunnhild Hagberg-Karlsen og Line Bøe hadde ansvar for gjennomføringene av Vårt lokalsamfunn i Søndre Land kommune