Styret

Interimsstyre for UE Innlandet:

Hans Rindal sh_

-

Hans Rindal, selvstendig næringsdrivende

Styreleder

Tove Gulbrandsen

-

Tove K. Gulbrandsen, Odal næringshage

Hilde Tveiten Døvre SH

-

Hilde Tveiten Døvre, Valdres næringshage

 

-

Paal Ivar Morken Andersen, Hedmark fylkeskommune

Dag Arne Henriksen SH

-

Dag Arne Henriksen, Oppland fylkeskommune

Sten Celius

-

Sten Celius, KS

Lillian Findalen sh

-

Lillian Findalen, Q-meieriene
Vararepresentant

 

-

Helmik Slora Kristiansen, Hedmark fylkeskommune

Vararepresentant

Her kan du laste ned vedtekter for UE Innlandet:

-

Avviklingsstyre for UE Oppland:

Hilde Tveiten Døvre SH

 

Hilde Tveiten Døvre, Valdres næringshage

Hege Tokerud SH

-

Hege Tokerud, NTNU i Gjøvik

Ole Inge Gjerald sh

-

Ole Inge Gjerald, Oppland fylkeskommune, videregående opplæring

Truls Bjelke portrett

-

Truls Bjelke, SpareBank 1 Gudbrandsdal
 

Hans Rindal sh_

-

Hans Rindal, selvstendig næringsdrivende

Dag Arne Henriksen SH

-

Dag Arne Henriksen, Oppland fylkeskommune, regionalenheten

Anne Marthe Dahl Zettervall 2

-

Anne Marthe Dahl Zettervall, Ruth & Ragna

Lillian Findalen sh

-

Lillian Findalen, Q-meieriene
Vararepresentant