Beste sosiale entreprenør

 

Prisen deles ut til den Studentbedrift som søker å løse en sosial utfordring gjennom sitt virke. Vinneren får 5.000 kr i premie

Kriterier til vurdering

  • Har bedriften en klar definert sosial utfordring som de ønsker å løse?
  • Har bedriften en nyskapende (innovativ) løsning?
  • Har bedriften fokus på dobbelt bunnlinje, dvs. kan den vise til sosial endring og fremtidig økonomisk bærekraft?
  • Skaper bedriften begeistring for sitt arbeid?

Praktisk gjennomføring av vurderingen:
Juryen vil i innledende fase lese gjennom forretningsplanene, og kandidatene vil få tid til å presentere bedriften for juryen under NM-finalen.