NHO-prisen for beste samarbeid med næringslivet

 

Studentbedriftene skal knytte til seg en mentor utenfor skolen, og denne prisen vil fokusere på den samhandlingen som Studentbedriften har med lokalt næringsliv. Vinneren av NHO-prisen får 5.000 kroner i premie.

Vurderingskriterier: 

  • På hvilken måte har samarbeidet med næringslivet foregått?
  • Hvilke nettverk er utviklet?
  • I hvilken utstrekning har det foregått et samarbeid med aktuelle bransjer?
  • Er samarbeid med eksterne aktører et viktig element i studentbedriftens videre strategi?

Praktisk gjennomføring av vurderingen:
Juryen vil i innledende fase lese gjennom forretningsplanene, og kandidatene vil få tid til å presentere bedriften og samarbeidet for juryen under NM-finalen.