Nordeaprisen for beste forretningsplan

 

Forretningsplanen er bedriftens viktigste styringsdokument. En god forretningsplan vil kunne gi bedriften de nødvendige føringer og midler for å kunne realisere bedriftens mål. Vinneren av Nordeaprisen får 5.000 kroner i premie.

Forretningsplanen vurderes etter følgende kriterier:

  • forretningsidé og mål
  • organisering av bedriften
  • økonomi m/kapitalbehov, budsjett og nøkkeltall
  • marked og markedsplan
  • fremdriftsplan
  • bedriftens utvikling og utsikter til lønnsomhet på lang sikt

 Praktisk gjennomføring av vurderingen:
Juryen mottar forretningsplanene i god tid før selve NM-finalen og gjør sin vurdering.