Pris for beste profilering

Prisen deles ut til den Studentbedrift som best har lykkes med sin profilering. Vinneren får 5.000 kr i premie

Kriterier til vurdering

  • I hvilken grad studentbedriftens profilering er synliggjort i strategien
  • Hvilke virkemidler for markedsføring og branding bedriften har benyttet, og begrunnelse for valg av virkemidlene
  • Hvorvidt profileringen bygger opp under og forsterker bedriftens virksomhetsidé

Praktisk gjennomføring av vurderingen:
Juryen vil gå gjennom forretningsplaner og profileringsmateriell som kandidatene har sendt inn i forkant. Kandidatene vil få tid til å presentere bedriften for juryen under NM-finalen