Beste profilering 2014

Prisen deles ut til den Studentbedrift som best har lykkes med sin profilering. Vinneren får 5.000 kr i premie

Kriterier til vurdering:

 

  • I hvilken grad studentbedriftens profilering er synliggjort i strategien
  • Hvilke virkemidler for markedsføring og branding bedriften har benyttet, og begrunnelse for valg av virkemidlene
  • Hvorvidt profileringen bygger opp under og forsterker bedriftens virksomhetsidé

 

Praktisk gjennomføring av vurderingen:

Juryen vil gå gjennom forretningsplaner og profileringsmateriell som kandidatene har sendt inn i forkant. Kandidatene vil få tid til å presentere bedriften for juryen under NM-finalen