MARKEDS-PLASSEN

Ferd2 (2)

NM for Studentbedrifter er en arena både for å treffe og fremme morgendagens arbeidstakere og –skapere. På Markedsplassen møter studentene alle de 8 juryene og andre relevante organisasjoner til korte dialogmøter (speed dating).

Studentbedriftene følger en gitt plan og beveger seg mellom de ulike postene der juryene og andre representanter fra relevante organisasjoner sitter. De ulike postene er plassert rundt i første etasje på Næringslivets Hus. Hvert stopp hos de ulike postene er på 6minutter. På hvert stopp får studentene mulighet til å gå i dialog og fortelle litt om hva de har gjort, og hvilke planer de har. Juryene og de andre representantenbe får mulighet til å spørre og gi relevant informasjon om sitt felt. I tillegg til de 8 juryene vil  Innovasjon Norge, SivaNorBAN, SMSØ (Skatteetaten),  Næringshagene, StartupLab, ConnectNorge, UE Alumni , Norsk Russisk Handelskammer, Brønnøysundregistrene og Patentstyret være representert langs Markedsplassløypa.

For Studentbedriftene kan det være smart å forberede seg til hvert stopp hos de ulike juryene, da disse har ulike kriterier for de ulike prisene. Kriteriene finner dere under de ulike priskategoriene

I kolonnen til høyre er et kart over hvor de ulike postene er plassert og en oversikt over hvor hver studentbedrift skal starte.

Ingen forbindelse
Det er ingen relaterte objekter.