ManpowerGroups pris for beste HR-bedrift 2014

Manpower

Produktive og lønnsomme arbeidsplasser kjennetegnes av motivasjon og arbeidsglede blant medarbeiderne. En viktig målsetning med denne HR-prisen er å inspirere til å se sammenhengen mellom motivasjon og innsats og mellom innsats og resultat.

Vinneren av ManpowerGroups pris for beste HR-bedrift får kr 5.000 i premie.

Vurderingskriterier:

  • Har bedriften gjort en grundig vurdering av talent og kompetanse ved fordeling av ansvar og oppgaver?
  • Hvordan har samarbeidet i teamet fungert, og hvilke eventuelle tiltak er gjort for å bedre bedriftskulturen?
  • Har bedriften dokumentert en aktiv holdning til motivasjon,  konflikthåndtering, opplæringsplaner og rekruttering?

 

Praktisk gjennomføring av vurderingen:

Juryen vil gå gjennom forretningsplanen i forkant, og kandidatene vil presentere seg under "two minutes to convince", og få tid til å presentere seg for juryen under finalen.