Norges beste Studentbedrift 2014

Vinneren av Norges beste Studentbedrift 2014 får 20.000 kr i premie, samt dekket reise og opphold i forbindelse med EM-arrangementet i Amsterdam 2.-4.juli 2014

Vurderingskriterier:

  • Dekker bedriftens produkt et behov i markedet som bidrar til økonomisk og/eller sosial verdiskaping?
  • Kan bedriften på sikt gi avkastning til eiere og interessenter,  og/eller har bedriften betydning for enkeltpersoners og gruppers livsvilkår?    
  • Er bedriften levedyktig over tid?
  • Fremstår bedriften troverdig med ambisiøse og gjennomførbare mål?
  • Er markedsbehovet analysert, konkludert, og implementert i strategiplanen?
  • Har bedriften identifisert, utnyttet og utviklet sitt nettverk i prosessen?
  • Viser deltakerne i bedriften vilje og evne til gjennomføring?

Praktisk gjennomføring av vurderingen:

Juryen vil foreta en helhetsvurdering av Studentbedriften, med spesiell vekt på bedriftens forretningsplan. Under NM-finalen vil kandidatene få tid til å presentere seg for juryen, både under “two minutes to convince”, og gjennom et intervju.