Økonomi- og regnskapsprisen i samarbeid med SMSØ 2014

SMSØ

Prisen deles ut til den studentbedrift som viser god regnskaps- og økonomiforståelse gjennom regnskapet og tilhørende dokumentasjoner. Vinneren får 5.000 kroner i premie. 

Kriterier til vurdering:

Det må foreligge et finansregnskap for studentbedriften som viser:

  •  Bilagshåndtering - er det ordentlige og fullstendige bilag for alle inntekter og utgifter?
  •  Oversiktlig - er det en god henvisning mellom bilag og regnskap og er bilagene samlet på en ordentlig måte?
  •  Kasse- og kontantregistrering - er det et godt system for registrering av kontantsalg og god orden med inn/uttak av kasse?
  •  Sluttregnskap - er det laget en ordentlig resultatoppstilling og balanse?

 Utover foranstående vil det bli vurdert generell kunnskap om finansiering, økonomisk styring og kontroll herunder:

  • Kjennskap om budsjettering
  • Kjennskap til interessenter til regnskapet (utenom skattemyndighetene)
  • Kjennskap til krav til regnskap og revisjon
  • Kjennskap til regler om merverdiavgift
  • Kjennskap til regler om lønn og arbeidsgiveravgift
  • Kjennskap til andre plikter og rettigheter som bedriftseier / arbeidsgiver

 Praktisk gjennomføring av vurderingen:
Juryen vil lese forretningsplanen og finansregnskapet som de har mottatt i god tid før NM-finalen. Regnskap, bilag og tilhørende dokumentasjon må medbringes på NM, og forevises juryen.