IA-kurs i Molde for UB elever

Møre og Romsdal · 11.november 2015

Ungt Entreprenørskap og NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal, inviterer til kurs.

MÅL FOR DAGEN:
Kunnskap om avtalen om inkluderende arbeidsliv og HMS arbeid i bedriften
Tegne avtale om inkluderende arbeidsliv for bedriften
Lage sykefraværsrutiner
Lage mål og handlingsplan for inkluderende arbeidsliv 

Deltakerne får kursbevis
Det serveres en enkel lunsj

Målgruppe:
Alle elever i UB`en bør delta sammen med lærer.

Tidsramme: Kl. 09.15-15.00

Frist for påmelding: Onsdag 21. oktober. Bruk linken under! 
https://tjenester.nav.no/kurs/kursvisning/243755