12 dager til du kan få hjelp av Leaf Media UB

Møre og Romsdal · 3 mars 2017

12 dager til du kan få hjelp av Leaf Media UB

Leaf Media UB fra Molde vgs tilbyr produkter innenfor film, foto, design og trykk. Vi leverer til både privatpersoner og bedrifter på et profesjonelt nivå. Vi baserer oss på effektivitet og leverer med høy kvalitet slik at du som kunde stolt kan vise fram produktene.

Vi i Leaf Media har vokst til å bli en bedrift som kan produsere produkter for mange ulike kunder og målgrupper. Det at vi har kompetanse innenfor de fleste mediefag og spesialkompetanse innenfor film, foto og design gjør at vi kan tilby en rekke produkter til en stor kundegruppe. Markedet vil alltid ha behov for mediekunnskap, siden det er en viktig del av vår hverdagen. Det vi produserer kan underholde, informere, reklamere og kommunisere med kunden, og eventuelt kundens senere kunder. produktene våre er dermed en viktig ressurs for å fylle behov, og vår kvalitet sikrer at behovene blir tilfredsstilt. Kom og besøk vår stand.