Artifish SB er Beste studentbedrift 2019

Møre og Romsdal · 10 april 2019

Alle vinnere ved fotovegg

Innovative og bærekraftige løsninger på utfordringer i oppdrettsnæringen sto i fokus da fire studentbedrifter fra NTNU i Ålesund deltok på Fylkesmessa for studentbedrifter. Juryen foretok en helhetsvurdering av studentbedriftene. De la vekt på bedriftenes forretningsplan, intervju og «Two minutes to convince». Artifish SB og SeaSort SB skal representere Møre og Romsdal på NM i Oslo 27.-28. mai 2019.

Juryen fremhevet at studentbedriftene fra NTNU hadde funnet aktuelle problemstillinger i næringen, og utviklet spennende løsninger for å dra havbruksnæringen fremover. 

Beste studentbedrift og vinner av størst internasjonale potensiale ble Artifish SB som har utviklet en løsning på lakselusproblemet i oppdrettsnæringen.

Jurybegrunnelse:

Artifish SB fremstår som en nyskapende og innovativ bedrift. Produktet dekker et stort behov i markedet – sågar en forutsetning for fremtiden for næringen. Bedriften kan vise til bærekraftmål med dyrevelferd, og søker å løse luseproblemet, som er den største utfordringen i næringen på dette tidspunkt. 

Den andre studentbedriften som ble valgt ut til å representere Møre og Romsdal på NM ble SeaSort SB. De har utviklet en sorteringsløsning som skal brukes i sjøbaserte oppdrettsmerder.

Jurybegrunnelse: Bedriften dekker i likhet med Artifish SB et stort behov i oppdrettsnæringen. Sortering av fisk bidrar til å forbedre produktiviteten i næringen, blant annet bedre vekst og rett størrelse fisk ut i markedet, og derav økt lønnsomhet. De har lagt stor vekt på fiskevelferd og lønnsomhet for løsningen sin.

 Artifish SB og SeaSort SB skal representere Møre og Romsdal på NM i Oslo 27.-28. mai.