Artifish SB fra NTNU i Ålesund er Norges beste studentbedrift

Møre og Romsdal · 28 mai 2019

Artifish SB

Artifish SB ønsker å forbedre havbruksnæringen og har utviklet en løsning som trener rensefisk til å spise mer lakselus. Bedriften vil øke dyrevelferden og stimulere til vekst i havbruksnæringen. Tirsdag 28. mai gikk de til topps i NM for studentbedrifter 2019, og 24.-25. juni representerer de Norge i EM i Oslo. Seasort SB, også fra NTNU i Ålesund, stakk av med 3. plassen på NM.

Artifish består av syv studenter fra NTNU i Ålesund med kompetanse fra flere forskjellige fagfelt, blant annet innovasjon, markedsføring, automasjon og biologi. Det siste året har de jobbet med studentbedrift som del av høyere utdanning. Sammen har de utviklet et egetdesignet opplæringssystem EDDI, (Educational Digital Intelligence) som bygger på opplæring og opptrening av rensefisk slik at den blir mer en mer effektiv lusespiser.

Med denne løsningen fokuserer Artifish SB på en aktuell problemstilling i oppdrettsnæringen, og ønsker å stimulere til bærekraftig utvikling i havbruksnæringen i form av nyskapning, innovasjon og forskning.

Skalerbar løsning med stort potensiale

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen delte ut prisen for beste Studentbedrift og trakk frem det sterke teamet med fagpersoner med genuin interesse for problemet de ønsker å løse.

—    Løsningen har høy innovasjonsgrad, og bedriften har søkt å kombinere kompetanse fra potensielle kunder og samarbeidspartnere. Løsningen kan skaleres effektivt, og har potensial for bred internasjonal ekspansjon og betydelig økonomisk verdiskaping. Juryen ser også muligheter for å utvikle andre innovative løsninger som baserer seg på selskapets grunnide. Metoden leverer en betydelig resurseffektivisering i en viktig norsk eksportsektor, og bidrar sterkt til dyrevelferd. Juryen har gått fra å være skoleeksempler på de skeptiske og uvitende, til å bli overbevist om at fisken må på skolebenken, sa Torbjørn Røe Isaksen.

Artifish vant også pris for beste HR-bedrift og beste innovative bedrift under NM

Jurybegrunnelse beste HR-bedrift:

—   Vinneren av årets beste HR bedrift går til en bedrift som har satt seg tydelige mål, har en gjennomtenkt HR-prosess og ser viktigheten av hvordan HR kan skape verdi for bedriften. De har aktivt innhentet kompetansen de trenger for å nå sine mål, og forvalter menneskene de har i bedriften ved å spille hverandre gode. Vinneren har utnyttet medarbeiderens forskjeller til bedriftens fordel og har skapt en kultur for læring og arbeidsglede.

Jurybegrunnelse Beste Innovative bedrift:

—   Det vi først og fremst har sett etter, er at ideen løser et reelt problem for kunden og at problemet er så stort at det har et kommersielt potensial. Vi har og sett etter en unik ide som leverer tydelig bedre enn dagens løsninger i markedet. Denne studentbedriften har identifisert en mulig løsning på et stort problem i en hel næring, teknologi og bærekraft er stikkord. Vi elsker visjonen; Artifish skal skape verdier gjennom nyskapende innovasjon for en bærekraftig og bedre verden.

SeaSort SB gjorde det også godt på NM

SeaSort SB, også fra NTNU i Ålesund, vant 3. plassen på NM. De vant også prisen for beste økonomistyring, og leverte noe av det beste juryen hadde sett i denne kategorien noensinne. SeaSort SB fikk i tillegg hederlig omtale og nominasjoner i følgende kategorier: beste pitch, beste forretningsplan, beste profilering og markedsføring, og beste HR-bedrift.

SeaSort SB utvikler en passiv sorteringsløsning som skal brukes i sjøbaserte oppdrettsmerder. Fokuset er å få den minste fisken til å vokse seg større ved hjelp av fiskens egne instinkter, og slik sortereres taperfisk til vinnerfisk. 

Jurybegrunnelse 3. plass beste studentbedrift:

—  Bedriften løser et klart problem i et viktig internasjonalt marked.  Studentene har jobbet målbevisst over lengre tid. De har tatt frem troverdige prototyper, og har en klar strategi for markedsintroduksjon. Studentene har vært spesielt flinke til å knytte kontakter blant kunder og partnere.  Selskapet adresserer et stort og voksende marked med potensial for betydelig kommersiell suksess.

Jurybegrunnelse beste økonomistyring:

—  Vinneren møter kriteriene på en meget tilfredsstillende måte, de viser god forståelse for økonomistyring, og regnskapet fremstilles svært oversiktlig. Denne studentbedriften har virkelig gått grundig til verks og forstått viktigheten av godt gjennomført regnskap. Dette er noe av det beste juryen noensinne har sett i denne kategorien.