Emblem skole lærer om lokalsamfunn

Møre og Romsdal · 23 nov 2015

Emblem skole lærer om lokalsamfunn

Denne uken har 5. trinnet ved Emblem skole besøk av veiledere fra Ålesund kommune for å lære mer om Vårt lokalsamfunn. Prosjektet er utviklet av Ungt Entreprenørskap og skal være en oppdagelsesferd på samspill mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester i et lokalmiljø.

Gjennom gruppearbeid og diskusjoner skal elevene bevisstgjøres på lokalt arbeids- og næringsliv sin betydning for innbyggernes velferd og trivsel. Det blir også fokusert på
betydningen av enkeltindividets ansvar og muligheter til å bidra til at lokalsamfunnet blir et godt sted for alle.

 

Veiledere fra Ålesund kommune

Elevene på 5. trinn på Emblem skole har hatt besøk av teamleder for kultur og oppvekst Gøran Heimdal og kommunikasjonsrådgiver Christine Rørvik. Gjennom to halve dager har de i samarbeid med lærerne loset elevene gjennom opplegget til Vårt lokalsamfunn.

 

Elevene skal løse utfordringer

Emblem 2015 2 VL

Gjennom gruppeoppgaver skal elevene bli enige om forslag på en ny butikk til det «fiktive samfunnet» deres, noe som kommer hele samfunnet til nytte. Elevene har hver sine forslag og må diskutere dette i gruppen før de enes om ett forslag. Deretter blir det diskutert fordelere og ulemper i klassen for alles forslag og avsluttes med avstemming.

 

Brannstasjoner, sykehus og kjøpesenter

Elevene ved Emblem skole var veldig engasjert i diskusjoner og kom frem til mange forslag på hvilke bygninger de selv ønsket å ha med når de fikk bygge sitt eget lokalsamfunn. På topp stod brannstasjon, rådhus, butikker og parker. Både trafikksikkerhet med overgangsfelt og forskjønning med trær og parker var viktig for elevene.

Styrking av lokal identitet

Vårt lokalsamfunner rettet mot 4.–5. trinn. Programmet gir elevene innsikt i hvordan lokalt arbeids- og næringsliv er viktig for deres hverdag. Det styrker også deres lokale identitet og viser hvordan de selv kan bidra til å påvirke utviklingen i sitt eget lokalmiljø.

Elevene får innsikt i og rom for å reflektere rundt:

  • hva et lokalsamfunn er
  • hvordan man kan ta demokratiske avgjørelser
  • hva et lokalsamfunn trenger for at alle skal      ha et godt liv
  • verdien av gode offentlige tjenester
  • hvorfor vi betaler skatt
  • hvordan penger sirkulerer i et lokalsamfunn

Målet er at elevene skal sitte igjen med bevissthet om lokal identitet, kunnskap om ressursgrunnlag og lokalsamfunn, innsikt i næringsvirksomhet og yrkesgrupper, innsikt i demokratiske prosesser og enkel økonomisk forståelse.