En dag i Norges Rederiforbund

Møre og Romsdal · 15 des 2015

En dag i Norges Rederiforbund

Hans Olav Vartdal Romestrand, daglig leder i Seaguard SB, har vært med  adm.direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund en arbeidsdag – Leder for en dag. Her skriver han om noen av opplevelsene fra dagen.

«Jeg hadde en veldig spennende dag. Vi begynte med å gå gjennom dagsplanen og hva vi skulle gjøre i løpet av dagen. Det første var et møte med et av rederiforbundets medlemmer, hva som ble sagt under møtet er hemmelighetsstemplet. Videre gikk turen til et intervju med Kanadisk TV, angående rederiforbundets stilling til grønnere skipsfart og om møtet med FNs klimasjef som skulle finne sted senere på dagen. 

Etter lunsj var det planlegging til møtet med FN, angående hvilke saker vi ville ta opp osv. Møtet med FN varte i nesten 1 time. Der ble det snakket om det nært forestående klimamøtet KOP21 og hvilken rolle skipsfart ville spille under dette møtet. Etter møtet gikk man gjennom hva som ble sagt og diskutert. Videre var det et intervju med DN, så VIPS var dagen over. 

Fikk et innblikk i hvordan store organisasjoner drives og hvor godt den minste detalj er organisert og planlagt. Jeg opplevde også hvor viktig alle deler av er organisasjon er, uansett dens rolle. Og viktigheten av å ikke ha barrierer mellom de ulike lederledd og bransjeledd, noe som var svært godt gjennomført i rederiforbundet. Noe som også ble veldig klart for meg er lederens rolle til å skape selvtillit og trygghet hos sine ansatte, å skape trygghet og derav ansvar. Jeg føler jeg har tatt med meg mye nyttig kunnskap i videre drift av Seaguard SB og i senere arbeidsliv.»