Gi plass til innovatører i utdanningsløpet

Møre og Romsdal · 7 jan 2016

Gi plass til innovatører i utdanningsløpet

Vi står overfor store og fundamentale endringer i norsk arbeidsliv. Det forutsetter at vi tenker nytt om hvordan vi utdanner vår neste generasjon.

Når NHOs årskonferanse går av stabelen den 7. januar er temaet ” Remix – det nye arbeidslivet”. Vi spør om vi er rustet for dramatiske endringer? Om vi er utdannet til å takle et nytt Norge? For dette er omstillingens tunge bør: Ingen fagbok kan lære oss å takle det ukjente som kommer rundt neste sving. Med en mer kompleks teknologisk verden, blir svingene knappere og krappere.

– Utdanninger må endres og stimulere til kreativitet, sier Andrew McAfee, MIT-professor og en av hovedinnleggsholderne på konferansen. – Undervisning er tilrettelagt for en annen form for yrkesliv, der innovasjon og kreativitet var mindre viktig.

Generasjonen som nå sitter på skolebenken skal snart møte kjente og ukjente utfordringer. De må ta ansvar for eldrebølgen som kommer. De må takle miljøutfordringer i ukjent skala. De skal konkurrere i globale markeder hvor endringer er den nye normalen. Lærebøkene gir dem verktøy og evne til refleksjon, men det er arbeidserfaring som lærer dem hvordan de skal bruke dette.

Remix – det nye studieløpet

Utdanningsinstitusjoner, det offentlige og næringslivet må samarbeide om å styrke den neste generasjons ferdigheter i kreativitet og entreprenørskap. Det er ikke nok at de som er i arbeidslivet i dag skal tenke nytt, vi må ha med oss de unge inn i fremtiden.

Noe kan vi forutse. Det nye arbeidslivet vil kreve ferdigheter som kreativitet, samarbeid, evne til å ta initiativ, risikohåndtering, kommunikasjon og sosiale ferdigheter.

For å øve på disse ferdighetene, bør barn og unge få mer praktisk læring, og være i kontakt med verden utenfor skolen. Det bygger selvtillit å oppdage at man kan være med å påvirke det som skjer i samfunnet. Vi må starte med de unge. Tidlig trening er en forutsetning for å mestre.

Gi de unge muligheten til å skape verdier

I 2015 ble Trashlock UB fra Spjelkavik VGS norgesmester i Ungdomsbedrift (UB) og Lotics SB fra Høgskolen i Ålesund ble Norges beste Studentbedrift (SB). Det er første gang at ett fylke har kapret begge norgesmester-titlene.
De to bedriftene gikk videre til EM i henholdsvis Berlin og Lisboa. Det er høyt nivå i mesterskapene og ungdommene representerte Norge og Møre og Romsdal på en fremragende måte.
Det viser at unge kan få til mye når de får muligheter, og at det er høy kvalitet på undervisningen i entreprenørskap i Møre og Romsdal.

Når barn og unge får lære gjennom å gjøre noe selv, blir læringen meningsfull. Det blir også lettere å gjøre karrierevalg. Hver enkelt elev fortjener å utvikle sine styrker og interesser. Alle er gode til noe!

Å bygge kultur for entreprenørskap gir fordeler for unge som skal inn i arbeidslivet, for skolene, for næringslivet og for velferdsstaten Norge. Vi kommer til å trenge folk som evner å skape sosiale, kulturelle og økonomiske verdier framover.

De som er unge i dag, er morgendagens verdiskapere. Entreprenørskap som kompetanse trengs ikke bare for de som skal starte egen bedrift. Det trengs også når man skal videreutvikle eksisterende bedrifter og organisasjoner. Kanskje trengs det spesielt i offentlig sektor. Derfor bør ikke entreprenørskap behandles som noe kun for spesielt interesserte.

Innovatører trengs overalt!

Ungt Entreprenørskap har, de siste tyve årene, utviklet metoder for å øve på nytenking og verdiskaping i utdanningen. Gjennom elevbedrift, ungdomsbedrift og studentbedrift, får unge prøve og feile i trygge rammer.

Forskning viser at de som har drevet ungdomsbedrift på videregående skole, har 50 prosent større sjanse for å starte egne bedrifter. Flere tar lederansvar, og flere mener de har kompetanse til å gjøre noe med muligheter som skulle dukke opp. Denne kunnskapen og selvtilliten er også nødvendig for eksisterende bedrifter som skal videreutvikle seg. Gründere skaper arbeidsplasser, men størstedelen av arbeidsplasser blir likevel skapt i bedrifter som allerede finnes.

Ungt Entreprenørskap vet at innovatører trengs overalt - i offentlig sektor, i etablerte selskaper og i akademia.

Ungt Entreprenørskap har gjennomprøvde undervisningsprogram som kan styrke en remix av teori og praksis i skolen. Gi plass til entreprenørskapsopplæring!

 

Kirsten Aure
Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal  

 

Remix (NHO):
«Remiksen av arbeidslivet dreier seg om hvordan bruk av ny teknologi endrer måten vi jobber på. Eksisterende ting settes sammen på nye måter, til noe eget. Dette skjer hurtigere enn noen gang. Mange hevder vi står overfor en ny industriell revolusjon.» https://www.nho.no/arskonferanser/remix/forside/arets-tema/